System Informacji Przestrzennej GEO-INFO Mapa (nr 02013, wyd. 21.3.3.0)

Data sporządzenia: 2021-09-30 07:56:01

Układ współrzędnych: 2000_15

Baza danych: GI_Police - (nr 10130002)

 

 

Wykaz współrzędnych punktów osnowy poziomej szczegółowej z obszaru powiatu polickiego (PL-ETRF2000)

 

Lp.

Numer

Rodzaj osnowy

X (PL-2000)

Y (PL-2000)

Strefa układu PL-2000

H (PL-EVRF2007-NH)

Błąd położenia punktu

Typ stabilizacji

Stan znaku

 

1

519716110010

szczegółowa pozioma

5906970.06

5461522.83

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

2

519716110050

szczegółowa pozioma

5906097.57

5461377.93

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

3

519716110060

szczegółowa pozioma

5906130.29

5462570.88

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

4

519716110110

szczegółowa pozioma

5909430.42

5461162.73

5

 

 

Podziemny

Dobry

 

5

519716110120

szczegółowa pozioma

5909457.15

5461138.08

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

6

519716110130

szczegółowa pozioma

5909143.06

5462609.97

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

7

519716110150

szczegółowa pozioma

5909043.30

5463186.84

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

8

519716110160

szczegółowa pozioma

5908709.48

5463751.91

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

9

519716110170

szczegółowa pozioma

5908657.32

5462895.56

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

10

519716110180

szczegółowa pozioma

5908412.11

5461689.43

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

11

519716110190

szczegółowa pozioma

5908397.16

5463338.21

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

12

519716110210

szczegółowa pozioma

5908014.74

5462257.22

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

13

519716110220

szczegółowa pozioma

5907934.45

5461020.83

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

14

519716110260

szczegółowa pozioma

5907517.56

5462651.48

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

15

519716110270

szczegółowa pozioma

5908511.13

5460675.82

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

16

519716110290

szczegółowa pozioma

5905924.53

5461435.39

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

17

519716110300

szczegółowa pozioma

5905837.67

5461750.87

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

18

519716110310

szczegółowa pozioma

5905598.39

5462080.43

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

19

519716110320

szczegółowa pozioma

5905431.53

5462151.43

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

20

519716110330

szczegółowa pozioma

5909277.92

5462952.88

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

21

519716110350

szczegółowa pozioma

5909259.82

5463876.29

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

22

519716110360

szczegółowa pozioma

5909172.71

5464057.69

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

23

519716110370

szczegółowa pozioma

5908699.23

5462469.24

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

24

519716110380

szczegółowa pozioma

5908553.13

5462414.87

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

25

519716110390

szczegółowa pozioma

5908333.62

5460816.29

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

26

519716110400

szczegółowa pozioma

5908387.65

5462720.38

5

 

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

27

519716110410

szczegółowa pozioma

5908262.09

5462891.27

5

 

0.00

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

28

519716110420

szczegółowa pozioma

5909701.21

5461075.37

5

36.32

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

29

519716110430

szczegółowa pozioma

5908749.11

5462302.24

5

35.59

0.01

Naziemny

Dobry

 

30

519716110431

szczegółowa pozioma

5908742.65

5462309.01

5

35.36

 

Naziemny

Dobry

 

31

519716110432

szczegółowa pozioma

5908751.41

5462321.69

5

35.62

 

Naziemny

Dobry

 

32

519716110440

szczegółowa pozioma

5908709.28

5462446.34

5

34.75

0.01

Naziemny

Dobry

 

33

519716110441

szczegółowa pozioma

5908709.06

5462456.09

5

34.49

 

Naziemny

Dobry

 

34

519716110442

szczegółowa pozioma

5908700.24

5462447.83

5

34.99

 

Naziemny

Dobry

 

35

519716110450

szczegółowa pozioma

5908835.50

5462539.12

5

37.37

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

36

519716110451

szczegółowa pozioma

5908851.36

5462550.41

5

37.43

 

Naziemny

Dobry

 

37

519716110452

szczegółowa pozioma

5908849.82

5462526.70

5

37.67

 

Naziemny

Dobry

 

38

519815110000

szczegółowa pozioma

5914223.24

5459627.68

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

39

519815110010

szczegółowa pozioma

5913802.77

5459493.16

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

40

519815110020

szczegółowa pozioma

5913604.52

5459582.20

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

41

519816110010

szczegółowa pozioma

5911928.95

5465823.87

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

42

519816110020

szczegółowa pozioma

5912145.41

5465865.78

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

43

519816110030

szczegółowa pozioma

5913911.26

5460197.70

5

79.89

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

44

519816110040

szczegółowa pozioma

5913348.08

5460236.30

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

45

519816110050

szczegółowa pozioma

5911637.30

5462690.32

5

 

 

Element budowli

Dobry

 

46

519816110060

szczegółowa pozioma

5911676.77

5464706.89

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

47

519816110080

szczegółowa pozioma

5911603.85

5463961.25

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

48

519816110100

szczegółowa pozioma

5911477.09

5460931.94

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

49

519816110120

szczegółowa pozioma

5910952.67

5464298.64

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

50

519816110130

szczegółowa pozioma

5910825.53

5463321.77

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

51

519816110150

szczegółowa pozioma

5910718.19

5462108.95

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

52

519816110160

szczegółowa pozioma

5910358.72

5463052.88

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

53

519816110170

szczegółowa pozioma

5910266.01

5461354.98

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

54

519816110180

szczegółowa pozioma

5910219.27

5461699.58

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

55

519816110190

szczegółowa pozioma

5910059.33

5463917.81

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

56

519816110200

szczegółowa pozioma

5910069.44

5464145.58

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

57

519816110210

szczegółowa pozioma

5914796.47

5462810.31

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

58

519816110230

szczegółowa pozioma

5914444.39

5464046.50

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

59

519816110250

szczegółowa pozioma

5914290.71

5465538.71

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

60

519816110260

szczegółowa pozioma

5913873.83

5461100.23

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

61

519816110270

szczegółowa pozioma

5913985.62

5466455.76

5

47.96

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

62

519816110280

szczegółowa pozioma

5913799.17

5465155.04

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

63

519816110300

szczegółowa pozioma

5913405.57

5462769.75

5

66.49

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

64

519816110320

szczegółowa pozioma

5913511.98

5466162.50

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

65

519816110330

szczegółowa pozioma

5913310.85

5464121.27

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

66

519816110340

szczegółowa pozioma

5913292.08

5466376.07

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

67

519816110350

szczegółowa pozioma

5913161.54

5464953.92

5

 

 

Podziemny

Dobry

 

68

519816110360

szczegółowa pozioma

5912812.15

5464696.36

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

69

519816110370

szczegółowa pozioma

5912574.29

5461368.35

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

70

519816110380

szczegółowa pozioma

5912677.23

5465289.19

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

71

519816110410

szczegółowa pozioma

5912159.90

5460599.87

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

72

519816110420

szczegółowa pozioma

5912161.93

5464331.73

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

73

519816110430

szczegółowa pozioma

5911774.87

5461385.95

5

45.04

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

74

519816110440

szczegółowa pozioma

5911703.06

5462211.44

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

75

519816110460

szczegółowa pozioma

5914952.88

5465835.56

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

76

519816110480

szczegółowa pozioma

5914587.18

5460182.73

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

77

519816110510

szczegółowa pozioma

5914096.09

5466568.27

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

78

519816110520

szczegółowa pozioma

5911403.95

5462915.82

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

79

519816110540

szczegółowa pozioma

5910456.61

5464289.64

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

80

519816110550

szczegółowa pozioma

5910501.97

5464125.10

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

81

519816110560

szczegółowa pozioma

5910190.44

5464600.75

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

82

519816110570

szczegółowa pozioma

5910115.16

5464890.96

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

83

519816110580

szczegółowa pozioma

5911475.92

5462257.60

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

84

519816110590

szczegółowa pozioma

5911341.79

5462127.80

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

85

519816110600

szczegółowa pozioma

5914227.65

5461968.31

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

86

519816110610

szczegółowa pozioma

5914155.13

5462372.52

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

87

519816110630

szczegółowa pozioma

5914036.44

5462962.22

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

88

519816110640

szczegółowa pozioma

5913913.95

5462865.58

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

89

519816110660

szczegółowa pozioma

5913329.02

5463987.96

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

90

519816110710

szczegółowa pozioma

5913138.08

5464579.66

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

91

519816110720

szczegółowa pozioma

5913056.67

5465222.73

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

92

519816110740

szczegółowa pozioma

5912687.88

5462591.82

5

 

 

 

Uszkodzony

 

93

519816110760

szczegółowa pozioma

5914357.48

5467318.19

5

 

0.10

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

94

519816110770

szczegółowa pozioma

5914095.14

5467151.04

5

 

0.09

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

95

519816110771

szczegółowa pozioma

5914110.75

5467163.06

5

 

0.09

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

96

519816110780

szczegółowa pozioma

5913072.38

5466721.95

5

 

0.08

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

97

519816110781

szczegółowa pozioma

5913094.24

5466722.63

5

 

0.08

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

98

519816110790

szczegółowa pozioma

5912918.32

5466583.90

5

 

0.08

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

99

519816110791

szczegółowa pozioma

5912937.33

5466596.25

5

 

0.08

Na budowli

Dobry

 

100

519816110792

szczegółowa pozioma

5912925.03

5466584.23

5

 

0.08

Na budowli

Dobry

 

101

519816110800

szczegółowa pozioma

5912194.15

5462941.06

5

 

0.09

Na budowli

Dobry

 

102

519816110801

szczegółowa pozioma

5912211.28

5462942.97

5

 

0.09

Na budowli

Dobry

 

103

519816110802

szczegółowa pozioma

5912187.54

5462916.62

5

 

0.09

Na budowli

Dobry

 

104

519816110803

szczegółowa pozioma

5912236.41

5462980.03

5

 

0.09

Na budowli

Dobry

 

105

519816110810

szczegółowa pozioma

5911869.91

5462627.80

5

 

0.09

Na budowli

Dobry

 

106

519816110811

szczegółowa pozioma

5911869.40

5462640.35

5

 

0.09

Znak specjalny

Dobry

 

107

519816110813

szczegółowa pozioma

5911911.02

5462666.42

5

 

0.09

Na budowli

Dobry

 

108

519816110820

szczegółowa pozioma

5911836.82

5461410.53

5

 

0.00

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

109

519816110830

szczegółowa pozioma

5911906.86

5461674.52

5

 

0.00

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

110

519816110840

szczegółowa pozioma

5911641.12

5460970.68

5

 

0.00

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

111

519816110850

szczegółowa pozioma

5914740.43

5460182.43

5

80.61

0.01

Naziemny

Dobry

 

112

519816110851

szczegółowa pozioma

5914761.99

5460197.53

5

80.37

 

Naziemny

Dobry

 

113

519816110852

szczegółowa pozioma

5914740.30

5460171.25

5

80.63

 

Naziemny

Dobry

 

114

519816110860

szczegółowa pozioma

5914786.69

5460796.37

5

74.25

0.01

Naziemny

Dobry

 

115

519816110861

szczegółowa pozioma

5914781.48

5460791.39

5

74.17

 

Naziemny

Dobry

 

116

519816110862

szczegółowa pozioma

5914790.99

5460783.81

5

74.12

 

Naziemny

Dobry

 

117

519816110870

szczegółowa pozioma

5914637.00

5460879.21

5

77.65

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

118

519816110871

szczegółowa pozioma

5914634.84

5460872.03

5

78.12

 

Naziemny

Dobry

 

119

519816110872

szczegółowa pozioma

5914623.94

5460894.68

5

78.05

 

Naziemny

Dobry

 

120

519816110880

szczegółowa pozioma

5914967.91

5466664.92

5

32.82

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

121

519816110890

szczegółowa pozioma

5914801.01

5466980.04

5

31.79

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

122

519816110891

szczegółowa pozioma

5914808.69

5466978.81

5

31.86

 

Naziemny

Dobry

 

123

519816110900

szczegółowa pozioma

5914553.48

5466910.22

5

35.77

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

124

519816110910

szczegółowa pozioma

5914365.41

5466745.68

5

34.03

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

125

519816110920

szczegółowa pozioma

5914258.14

5466665.22

5

37.97

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

126

519816110930

szczegółowa pozioma

5913642.28

5462849.99

5

70.22

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

127

519816110940

szczegółowa pozioma

5913845.36

5466840.52

5

31.00

0.01

Naziemny

Dobry

 

128

519816110941

szczegółowa pozioma

5913865.45

5466874.48

5

28.65

 

Naziemny

Dobry

 

129

519816110942

szczegółowa pozioma

5913828.56

5466826.56

5

31.95

 

Naziemny

Dobry

 

130

519816110950

szczegółowa pozioma

5913732.25

5466760.37

5

29.44

0.01

Naziemny

Dobry

 

131

519816110951

szczegółowa pozioma

5913748.13

5466779.60

5

29.94

 

Naziemny

Dobry

 

132

519816110952

szczegółowa pozioma

5913716.24

5466733.78

5

28.71

 

Naziemny

Dobry

 

133

519816110960

szczegółowa pozioma

5913681.25

5466317.83

5

37.19

0.01

Naziemny

Dobry

 

134

519816110961

szczegółowa pozioma

5913672.63

5466312.63

5

37.06

 

Naziemny

Dobry

 

135

519816110962

szczegółowa pozioma

5913662.17

5466314.28

5

36.94

 

Naziemny

Dobry

 

136

519816110963

szczegółowa pozioma

5913674.32

5466331.34

5

37.20

 

Naziemny

Dobry

 

137

519816110970

szczegółowa pozioma

5913099.62

5465687.43

5

49.96

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

138

519816110980

szczegółowa pozioma

5913114.86

5465904.04

5

53.46

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

139

519816110990

szczegółowa pozioma

5913219.49

5466031.19

5

48.88

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

140

519816111010

szczegółowa pozioma

5911725.32

5461607.60

5

43.25

0.01

Naziemny

Dobry

 

141

519816111011

szczegółowa pozioma

5911742.66

5461620.81

5

43.07

 

Naziemny

Dobry

 

142

519816111012

szczegółowa pozioma

5911713.29

5461611.31

5

43.24

 

Naziemny

Dobry

 

143

519816111020

szczegółowa pozioma

5910052.17

5461249.74

5

35.48

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

144

519816111030

szczegółowa pozioma

5913631.07

5466466.58

5

33.96

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

145

519816111031

szczegółowa pozioma

5913632.72

5466442.21

5

35.08

 

Naziemny

Dobry

 

146

519816111032

szczegółowa pozioma

5913624.11

5466462.35

5

33.83

 

Naziemny

Dobry

 

147

519816111033

szczegółowa pozioma

5913614.93

5466482.20

5

32.47

 

Naziemny

Dobry

 

148

519816111040

szczegółowa pozioma

5914983.53

5460625.00

5

77.96

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

149

519816111041

szczegółowa pozioma

5914981.07

5460610.36

5

78.14

 

Naziemny

Dobry

 

150

519816111042

szczegółowa pozioma

5914942.38

5460639.28

5

78.45

 

Naziemny

Dobry

 

151

519915110000

szczegółowa pozioma

5916150.65

5459907.84

5

 

 

 

Uszkodzony

 

152

519915110010

szczegółowa pozioma

5915177.87

5459748.44

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

153

519915110020

szczegółowa pozioma

5919895.68

5459314.58

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

154

519915110060

szczegółowa pozioma

5917562.08

5459407.92

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

155

519915110080

szczegółowa pozioma

5919192.88

5459520.28

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

156

519915110090

szczegółowa pozioma

5918755.25

5459549.21

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

157

519915110100

szczegółowa pozioma

5917859.11

5459604.78

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

158

519915110110

szczegółowa pozioma

5917616.55

5459667.24

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

159

519915110120

szczegółowa pozioma

5919117.64

5459292.79

5

55.35

0.01

Naziemny

Dobry

 

160

519915110130

szczegółowa pozioma

5918943.92

5459535.41

5

59.62

0.01

Naziemny

Dobry

 

161

519915110140

szczegółowa pozioma

5916147.19

5459908.73

5

75.73

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

162

519915110141

szczegółowa pozioma

5916149.30

5459916.95

5

75.98

 

Naziemny

Dobry

 

163

519915110142

szczegółowa pozioma

5916135.54

5459901.19

5

75.52

 

Naziemny

Dobry

 

164

519916110000

szczegółowa pozioma

5916975.94

5460983.33

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

165

519916110020

szczegółowa pozioma

5915145.94

5460187.36

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

166

519916110030

szczegółowa pozioma

5916785.20

5466816.87

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

167

519916110040

szczegółowa pozioma

5916565.94

5463546.16

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

168

519916110050

szczegółowa pozioma

5916425.68

5461440.07

5

 

 

Podziemny

Uszkodzony

 

169

519916110060

szczegółowa pozioma

5916473.05

5466023.67

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

170

519916110070

szczegółowa pozioma

5919827.19

5460154.24

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

171

519916110080

szczegółowa pozioma

5916303.53

5462897.07

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

172

519916110090

szczegółowa pozioma

5916064.28

5465473.25

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

173

519916110100

szczegółowa pozioma

5916091.78

5466865.13

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

174

519916110140

szczegółowa pozioma

5919629.29

5460413.21

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

175

519916110150

szczegółowa pozioma

5919540.90

5460811.62

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

176

519916110160

szczegółowa pozioma

5919457.65

5461434.74

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

177

519916110170

szczegółowa pozioma

5919483.12

5463263.95

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

178

519916110180

szczegółowa pozioma

5919427.36

5464388.72

5

28.81

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

179

519916110190

szczegółowa pozioma

5915337.82

5461681.27

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

180

519916110200

szczegółowa pozioma

5915398.58

5466108.00

5

27.20

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

181

519916110210

szczegółowa pozioma

5919178.11

5460899.73

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

182

519916110220

szczegółowa pozioma

5918829.01

5462497.47

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

183

519916110240

szczegółowa pozioma

5918727.37

5464241.12

5

29.81

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

184

519916110250

szczegółowa pozioma

5918342.47

5460721.16

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

185

519916110260

szczegółowa pozioma

5918591.87

5460577.00

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

186

519916110270

szczegółowa pozioma

5918536.05

5463301.62

5

 

 

Podziemny

Dobry

 

187

519916110280

szczegółowa pozioma

5918570.66

5464713.73

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

188

519916110330

szczegółowa pozioma

5918238.70

5461854.61

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

189

519916110400

szczegółowa pozioma

5917405.10

5463006.53

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

190

519916110410

szczegółowa pozioma

5917416.60

5464822.70

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

191

519916110420

szczegółowa pozioma

5917250.05

5461833.33

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

192

519916110440

szczegółowa pozioma

5919966.00

5465657.68

5

21.94

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

193

519916110480

szczegółowa pozioma

5915127.80

5463157.28

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

194

519916110490

szczegółowa pozioma

5915019.56

5461989.20

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

195

519916110520

szczegółowa pozioma

5916776.27

5462457.09

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

196

519916110530

szczegółowa pozioma

5916420.95

5464544.58

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

197

519916110540

szczegółowa pozioma

5915793.28

5461025.76

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

198

519916110550

szczegółowa pozioma

5915833.87

5463281.15

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

199

519916110570

szczegółowa pozioma

5915872.83

5467370.51

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

200

519916110580

szczegółowa pozioma

5915569.12

5463759.45

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

201

519916110590

szczegółowa pozioma

5915440.29

5462619.28

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

202

519916110680

szczegółowa pozioma

5916507.22

5467749.05

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

203

519916110700

szczegółowa pozioma

5916383.61

5465108.18

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

204

519916110710

szczegółowa pozioma

5916163.58

5464952.69

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

205

519916110720

szczegółowa pozioma

5916008.93

5462216.06

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

206

519916110730

szczegółowa pozioma

5915877.99

5462414.83

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

207

519916110740

szczegółowa pozioma

5915468.51

5460665.21

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

208

519916110770

szczegółowa pozioma

5916963.78

5466097.06

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

209

519916110790

szczegółowa pozioma

5916871.79

5465597.17

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

210

519916110810

szczegółowa pozioma

5917063.43

5465431.37

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

211

519916110840

szczegółowa pozioma

5916345.79

5465259.45

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

212

519916110850

szczegółowa pozioma

5916232.38

5465343.40

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

213

519916110860

szczegółowa pozioma

5916355.43

5464692.93

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

214

519916110870

szczegółowa pozioma

5915988.42

5464838.84

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

215

519916110880

szczegółowa pozioma

5915742.63

5464913.39

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

216

519916110930

szczegółowa pozioma

5919467.85

5461601.11

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

217

519916110940

szczegółowa pozioma

5919762.56

5463686.01

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

218

519916110950

szczegółowa pozioma

5918695.11

5462587.48

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

219

519916110960

szczegółowa pozioma

5918391.08

5462703.90

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

220

519916110970

szczegółowa pozioma

5917675.03

5462937.72

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

221

519916110990

szczegółowa pozioma

5917488.17

5463373.67

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

222

519916111000

szczegółowa pozioma

5917388.54

5463608.07

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

223

519916111020

szczegółowa pozioma

5917589.11

5465671.61

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

224

519916111050

szczegółowa pozioma

5918987.81

5464830.06

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

225

519916111230

szczegółowa pozioma

5917413.68

5465599.98

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

226

519916111240

szczegółowa pozioma

5917727.91

5466662.76

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

227

519916111250

szczegółowa pozioma

5917521.68

5466440.65

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

228

519916111260

szczegółowa pozioma

5917349.96

5466347.40

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

229

519916111270

szczegółowa pozioma

5915212.40

5467197.15

5

 

0.08

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

230

519916111271

szczegółowa pozioma

5915234.87

5467211.86

5

 

0.08

Na budowli

Dobry

 

231

519916111273

szczegółowa pozioma

5915200.08

5467197.89

5

 

0.08

Na budowli

Dobry

 

232

519916111280

szczegółowa pozioma

5915503.79

5467313.03

5

 

0.07

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

233

519916111281

szczegółowa pozioma

5915521.22

5467321.03

5

 

0.07

Na budowli

Dobry

 

234

519916111282

szczegółowa pozioma

5915503.97

5467319.45

5

 

0.07

Na budowli

Dobry

 

235

519916111283

szczegółowa pozioma

5915486.26

5467307.11

5

 

0.07

Na budowli

Dobry

 

236

519916111290

szczegółowa pozioma

5915851.32

5467459.57

5

 

0.07

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

237

519916111291

szczegółowa pozioma

5915878.01

5467468.79

5

 

0.07

Na budowli

Dobry

 

238

519916111292

szczegółowa pozioma

5915853.24

5467453.90

5

 

0.07

Na budowli

Dobry

 

239

519916111293

szczegółowa pozioma

5915833.96

5467446.15

5

 

0.07

Na budowli

Dobry

 

240

519916111300

szczegółowa pozioma

5916874.94

5467942.26

5

 

0.09

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

241

519916111301

szczegółowa pozioma

5916864.94

5467936.41

5

 

0.09

Na budowli

Dobry

 

242

519916111303

szczegółowa pozioma

5916892.14

5467950.19

5

 

0.09

Na budowli

Dobry

 

243

519916111310

szczegółowa pozioma

5915955.29

5465305.41

5

 

0.08

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

244

519916111311

szczegółowa pozioma

5915969.43

5465329.62

5

 

0.08

Na budowli

Dobry

 

245

519916111312

szczegółowa pozioma

5915969.91

5465312.26

5

 

0.08

Na budowli

Dobry

 

246

519916111313

szczegółowa pozioma

5915949.17

5465281.34

5

 

0.08

Na budowli

Dobry

 

247

519916111320

szczegółowa pozioma

5915882.44

5465168.33

5

 

0.09

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

248

519916111321

szczegółowa pozioma

5915886.33

5465186.36

5

 

0.09

Na budowli

Dobry

 

249

519916111322

szczegółowa pozioma

5915872.15

5465174.39

5

 

0.09

Na budowli

Dobry

 

250

519916111323

szczegółowa pozioma

5915877.31

5465150.10

5

 

0.09

Na budowli

Dobry

 

251

519916111332

szczegółowa pozioma

5916872.95

5465320.32

5

 

0.08

Na budowli

Dobry

 

252

519916111340

szczegółowa pozioma

5917109.09

5464525.50

5

 

0.08

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

253

519916111341

szczegółowa pozioma

5917125.58

5464540.78

5

 

0.08

Na budowli

Dobry

 

254

519916111350

szczegółowa pozioma

5916052.37

5462887.04

5

 

0.08

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

255

519916111351

szczegółowa pozioma

5916062.50

5462908.75

5

 

0.08

Na budowli

Dobry

 

256

519916111352

szczegółowa pozioma

5916044.95

5462898.93

5

 

0.08

Na budowli

Dobry

 

257

519916111353

szczegółowa pozioma

5916033.48

5462883.81

5

 

0.08

Na budowli

Dobry

 

258

519916111360

szczegółowa pozioma

5916197.44

5463127.72

5

 

0.08

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

259

519916111361

szczegółowa pozioma

5916187.03

5463113.14

5

 

0.08

Na budowli

Dobry

 

260

519916111362

szczegółowa pozioma

5916202.08

5463123.45

5

 

0.08

Na budowli

Dobry

 

261

519916111363

szczegółowa pozioma

5916211.07

5463139.91

5

 

0.08

Na budowli

Dobry

 

262

519916111380

szczegółowa pozioma

5917254.77

5465523.59

5

 

0.08

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

263

519916111381

szczegółowa pozioma

5917285.31

5465537.97

5

 

0.08

Na budowli

Dobry

 

264

519916111382

szczegółowa pozioma

5917264.52

5465504.71

5

 

0.08

Na budowli

Dobry

 

265

519916111383

szczegółowa pozioma

5917229.84

5465495.38

5

 

0.08

Na budowli

Dobry

 

266

519916111820

szczegółowa pozioma

5919844.92

5460600.87

5

56.27

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

267

519916111821

szczegółowa pozioma

5919868.07

5460650.82

5

56.25

 

Naziemny

Dobry

 

268

519916111830

szczegółowa pozioma

5919898.58

5460759.06

5

54.88

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

269

519916111831

szczegółowa pozioma

5919906.75

5460760.27

5

54.73

 

Naziemny

Dobry

 

270

519916111832

szczegółowa pozioma

5919902.98

5460749.85

5

54.91

 

Naziemny

Dobry

 

271

519916111840

szczegółowa pozioma

5916837.63

5463953.95

5

40.92

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

272

519916111841

szczegółowa pozioma

5916851.66

5463998.75

5

39.97

 

Naziemny

Dobry

 

273

519916111850

szczegółowa pozioma

5919606.64

5463531.23

5

33.09

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

274

519916111860

szczegółowa pozioma

5919240.18

5464592.38

5

29.09

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

275

519916111870

szczegółowa pozioma

5918459.19

5464883.47

5

31.03

0.01

Naziemny

Dobry

 

276

519916111871

szczegółowa pozioma

5918468.50

5464868.97

5

31.28

 

Naziemny

Dobry

 

277

519916111872

szczegółowa pozioma

5918448.14

5464887.76

5

31.22

 

Naziemny

Dobry

 

278

519916111880

szczegółowa pozioma

5918268.01

5465144.19

5

29.53

0.01

Naziemny

Dobry

 

279

519916111881

szczegółowa pozioma

5918278.58

5465126.99

5

29.80

 

Naziemny

Dobry

 

280

519916111882

szczegółowa pozioma

5918266.48

5465158.88

5

29.33

 

Naziemny

Dobry

 

281

519916111883

szczegółowa pozioma

5918260.31

5465155.17

5

29.29

 

Naziemny

Dobry

 

282

519916111890

szczegółowa pozioma

5916307.71

5460113.30

5

77.10

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

283

519916111891

szczegółowa pozioma

5916315.58

5460130.16

5

77.47

 

Naziemny

Dobry

 

284

519916111900

szczegółowa pozioma

5916770.18

5460425.70

5

80.60

0.01

Naziemny

Dobry

 

285

519916111901

szczegółowa pozioma

5916742.40

5460441.38

5

80.22

 

Naziemny

Dobry

 

286

519916111902

szczegółowa pozioma

5916783.79

5460417.96

5

80.73

 

Naziemny

Dobry

 

287

519916111910

szczegółowa pozioma

5916594.55

5460517.85

5

77.92

0.01

Naziemny

Dobry

 

288

519916111911

szczegółowa pozioma

5916574.11

5460488.19

5

77.96

 

Naziemny

Dobry

 

289

519916111912

szczegółowa pozioma

5916604.23

5460518.53

5

77.90

 

Naziemny

Dobry

 

290

519916111920

szczegółowa pozioma

5916797.51

5460777.05

5

76.60

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

291

519916111930

szczegółowa pozioma

5917623.46

5461980.10

5

59.07

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

292

519916111940

szczegółowa pozioma

5917033.53

5463607.66

5

43.17

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

293

519916111941

szczegółowa pozioma

5917037.20

5463619.00

5

43.25

 

Naziemny

Dobry

 

294

519916111942

szczegółowa pozioma

5917020.99

5463617.20

5

43.14

 

Naziemny

Dobry

 

295

519916111950

szczegółowa pozioma

5917131.95

5463773.17

5

41.65

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

296

519916111951

szczegółowa pozioma

5917138.91

5463791.02

5

41.19

 

Naziemny

Dobry

 

297

519916111960

szczegółowa pozioma

5916702.14

5463695.93

5

41.57

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

298

519916111961

szczegółowa pozioma

5916715.73

5463700.76

5

41.05

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

299

519916111970

szczegółowa pozioma

5917253.33

5464656.04

5

30.15

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

300

519916111971

szczegółowa pozioma

5917246.97

5464647.86

5

30.01

 

Naziemny

Dobry

 

301

519916111972

szczegółowa pozioma

5917265.79

5464668.04

5

30.22

 

Naziemny

Dobry

 

302

519916111980

szczegółowa pozioma

5916512.30

5464649.51

5

36.34

0.00

Naziemny

Dobry

 

303

519916111990

szczegółowa pozioma

5915805.82

5462814.96

5

68.26

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

304

519916111991

szczegółowa pozioma

5915820.27

5462819.21

5

68.47

 

Naziemny

Dobry

 

305

519916111992

szczegółowa pozioma

5915804.86

5462821.16

5

68.09

 

Naziemny

Dobry

 

306

519916112000

szczegółowa pozioma

5915624.59

5462806.22

5

71.97

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

307

519916112001

szczegółowa pozioma

5915614.79

5462785.84

5

73.10

 

Naziemny

Dobry

 

308

519916112002

szczegółowa pozioma

5915633.13

5462799.23

5

71.69

 

Naziemny

Dobry

 

309

519916112010

szczegółowa pozioma

5915160.74

5460564.15

5

72.61

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

310

519916112011

szczegółowa pozioma

5915158.43

5460552.55

5

72.78

 

Naziemny

Dobry

 

311

519916112020

szczegółowa pozioma

5916895.23

5465352.55

5

26.16

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

312

519916112021

szczegółowa pozioma

5916873.76

5465377.22

5

26.46

 

Naziemny

Dobry

 

313

519916112022

szczegółowa pozioma

5916871.99

5465342.66

5

26.49

 

Naziemny

Dobry

 

314

519916112023

szczegółowa pozioma

5916898.26

5465331.00

5

26.01

 

Naziemny

Dobry

 

315

519916510000

1 - tak

5919402.43

5463425.61

5

36.95

0.01

Naziemny

Dobry

 

316

519916510010

1 - tak

5918953.75

5464556.64

5

31.42

0.01

Naziemny

Dobry

 

317

519916510020

1 - tak

5917378.23

5461664.59

5

65.66

0.01

Naziemny

Dobry

 

318

519917110030

szczegółowa pozioma

5916733.61

5468396.49

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

319

519917110520

szczegółowa pozioma

5917132.98

5468047.34

5

 

0.09

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

320

519917110521

szczegółowa pozioma

5917119.01

5468035.41

5

 

0.09

Na budowli

Dobry

 

321

519917110522

szczegółowa pozioma

5917137.90

5468037.09

5

 

0.09

Na budowli

Dobry

 

322

519917110523

szczegółowa pozioma

5917161.91

5468038.74

5

 

0.09

Na budowli

Dobry

 

323

520015110000

szczegółowa pozioma

5920347.38

5458368.88

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

324

520015110010

szczegółowa pozioma

5920623.83

5458384.41

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

325

520015110030

szczegółowa pozioma

5922950.31

5459764.54

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

326

520015110040

szczegółowa pozioma

5922084.30

5459570.95

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

327

520015110050

szczegółowa pozioma

5921929.01

5458990.34

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

328

520015110070

szczegółowa pozioma

5921015.22

5459125.39

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

329

520015110090

szczegółowa pozioma

5921343.26

5458437.78

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

330

520015110110

szczegółowa pozioma

5924427.44

5458471.09

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

331

520015110120

szczegółowa pozioma

5924457.93

5459203.32

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

332

520015110130

szczegółowa pozioma

5924242.18

5458393.66

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

333

520015110140

szczegółowa pozioma

5924166.42

5459210.96

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

334

520015110150

szczegółowa pozioma

5923869.00

5458316.79

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

335

520015110160

szczegółowa pozioma

5923819.44

5458475.09

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

336

520015110170

szczegółowa pozioma

5923671.22

5458841.86

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

337

520015110180

szczegółowa pozioma

5923574.49

5459153.38

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

338

520015110190

szczegółowa pozioma

5923608.20

5458250.44

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

339

520015110200

szczegółowa pozioma

5923474.69

5458234.18

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

340

520015110210

szczegółowa pozioma

5923425.53

5459124.81

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

341

520015110220

szczegółowa pozioma

5923299.68

5459373.55

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

342

520015110230

szczegółowa pozioma

5923218.07

5459113.28

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

343

520015110240

szczegółowa pozioma

5923020.31

5459074.76

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

344

520015110250

szczegółowa pozioma

5922920.73

5458951.44

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

345

520015110260

szczegółowa pozioma

5922936.61

5458492.91

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

346

520015110270

szczegółowa pozioma

5923056.48

5458203.06

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

347

520015110280

szczegółowa pozioma

5922812.54

5458199.01

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

348

520015110290

szczegółowa pozioma

5922888.34

5458805.12

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

349

520015110300

szczegółowa pozioma

5922793.70

5459064.17

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

350

520015110310

szczegółowa pozioma

5922382.18

5458148.02

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

351

520015110320

szczegółowa pozioma

5922613.61

5459078.19

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

352

520015110330

szczegółowa pozioma

5922191.04

5459034.39

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

353

520015110340

szczegółowa pozioma

5922002.56

5458115.28

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

354

520015110350

szczegółowa pozioma

5921804.67

5458116.33

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

355

520015110380

szczegółowa pozioma

5922333.75

5459950.39

5

39.27

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

356

520015110400

szczegółowa pozioma

5922616.18

5459658.99

5

 

0.02

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

357

520015110410

szczegółowa pozioma

5922800.49

5459909.21

5

 

0.02

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

358

520015110411

szczegółowa pozioma

5922772.39

5459877.28

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

359

520015110412

szczegółowa pozioma

5922799.15

5459881.25

5

 

0.02

Znak specjalny

Dobry

 

360

520015110441

szczegółowa pozioma

5922590.39

5459669.54

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

361

520015110442

szczegółowa pozioma

5922639.51

5459679.97

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

362

520015110443

szczegółowa pozioma

5922622.57

5459659.74

5

 

0.02

Znak specjalny

Dobry

 

363

520015110450

szczegółowa pozioma

5924549.75

5459018.45

5

28.79

0.01

Naziemny

Dobry

 

364

520015110460

szczegółowa pozioma

5922831.34

5459576.28

5

34.68

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

365

520015110470

szczegółowa pozioma

5922802.95

5459756.76

5

32.83

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

366

520015110480

szczegółowa pozioma

5922388.16

5459263.75

5

32.98

0.01

Naziemny

Dobry

 

367

520015110481

szczegółowa pozioma

5922403.49

5459274.44

5

33.32

 

Naziemny

Dobry

 

368

520015110482

szczegółowa pozioma

5922365.08

5459254.23

5

34.47

 

Naziemny

Dobry

 

369

520015110490

szczegółowa pozioma

5922288.81

5459503.23

5

36.85

0.01

Naziemny

Dobry

 

370

520015110500

szczegółowa pozioma

5922198.33

5459743.20

5

39.73

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

371

520015110510

szczegółowa pozioma

5922159.99

5459173.57

5

32.48

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

372

520015110520

szczegółowa pozioma

5921967.64

5459353.94

5

33.94

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

373

520015110530

szczegółowa pozioma

5921626.69

5458715.92

5

30.63

0.01

Naziemny

Dobry

 

374

520015110531

szczegółowa pozioma

5921640.13

5458721.03

5

30.63

 

Naziemny

Dobry

 

375

520015110532

szczegółowa pozioma

5921613.02

5458702.16

5

30.80

 

Naziemny

Dobry

 

376

520015110540

szczegółowa pozioma

5921464.47

5458549.60

5

31.85

0.01

Naziemny

Dobry

 

377

520015510000

1 - tak

5923244.63

5459810.99

5

31.96

0.01

Naziemny

Dobry

 

378

520016110000

szczegółowa pozioma

5921763.06

5463415.06

5

 

 

Podziemny

Uszkodzony

 

379

520016110010

szczegółowa pozioma

5921612.11

5460489.27

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

380

520016110020

szczegółowa pozioma

5921430.39

5461057.04

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

381

520016110030

szczegółowa pozioma

5921227.02

5462425.47

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

382

520016110060

szczegółowa pozioma

5920470.31

5460013.54

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

383

520016110070

szczegółowa pozioma

5921029.97

5463852.77

5

 

 

Podziemny

Uszkodzony

 

384

520016110080

szczegółowa pozioma

5920637.53

5462812.65

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

385

520016110090

szczegółowa pozioma

5920434.10

5461157.41

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

386

520016110100

szczegółowa pozioma

5920378.62

5460743.38

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

387

520016110110

szczegółowa pozioma

5924549.55

5460943.46

5

 

 

Element budowli

Dobry

 

388

520016110170

szczegółowa pozioma

5924154.83

5462032.86

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

389

520016110210

szczegółowa pozioma

5923779.35

5463020.31

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

390

520016110220

szczegółowa pozioma

5923677.67

5460760.59

5

 

 

Podziemny

Dobry

 

391

520016110260

szczegółowa pozioma

5923332.78

5460617.93

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

392

520016110280

szczegółowa pozioma

5923197.33

5461704.22

5

 

 

Podziemny

Dobry

 

393

520016110300

szczegółowa pozioma

5922940.35

5463821.47

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

394

520016110330

szczegółowa pozioma

5922564.27

5461496.75

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

395

520016110340

szczegółowa pozioma

5922539.87

5463113.06

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

396

520016110360

szczegółowa pozioma

5922219.94

5462600.81

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

397

520016110380

szczegółowa pozioma

5922223.10

5464261.44

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

398

520016110570

szczegółowa pozioma

5921012.49

5463846.80

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

399

520016110580

szczegółowa pozioma

5920406.78

5464149.13

5

 

 

Podziemny

Uszkodzony

 

400

520016110600

szczegółowa pozioma

5923974.79

5460086.17

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

401

520016110610

szczegółowa pozioma

5921347.96

5460003.52

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

402

520016110670

szczegółowa pozioma

5924391.09

5464283.69

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

403

520016110680

szczegółowa pozioma

5924234.52

5464246.37

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

404

520016110820

szczegółowa pozioma

5920769.68

5464676.00

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

405

520016110940

szczegółowa pozioma

5924895.71

5460761.88

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

406

520016110950

szczegółowa pozioma

5924869.07

5460967.05

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

407

520016110960

szczegółowa pozioma

5924272.57

5460925.37

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

408

520016110970

szczegółowa pozioma

5924097.78

5460914.17

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

409

520016110980

szczegółowa pozioma

5920134.74

5461179.66

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

410

520016110990

szczegółowa pozioma

5920182.98

5461621.60

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

411

520016111000

szczegółowa pozioma

5920037.79

5463728.20

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

412

520016111010

szczegółowa pozioma

5920337.29

5462036.29

5

 

 

Element budowli

Dobry

 

413

520016111020

szczegółowa pozioma

5922006.97

5462186.07

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

414

520016111030

szczegółowa pozioma

5922029.98

5462054.52

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

415

520016111040

szczegółowa pozioma

5921922.61

5461952.78

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

416

520016111060

szczegółowa pozioma

5921589.26

5462026.38

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

417

520016111070

szczegółowa pozioma

5921456.83

5462062.15

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

418

520016111080

szczegółowa pozioma

5921318.39

5462071.43

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

419

520016111090

szczegółowa pozioma

5921096.20

5462037.01

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

420

520016111100

szczegółowa pozioma

5921081.31

5462165.41

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

421

520016111110

szczegółowa pozioma

5921600.26

5462682.75

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

422

520016111130

szczegółowa pozioma

5921822.66

5462814.42

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

423

520016111150

szczegółowa pozioma

5922050.24

5463200.11

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

424

520016111160

szczegółowa pozioma

5921965.97

5463171.56

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

425

520016111170

szczegółowa pozioma

5921872.49

5463226.10

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

426

520016111180

szczegółowa pozioma

5921750.30

5463241.52

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

427

520016111190

szczegółowa pozioma

5921751.82

5463317.22

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

428

520016111200

szczegółowa pozioma

5920886.86

5462840.15

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

429

520016111230

szczegółowa pozioma

5921383.62

5463319.89

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

430

520016111250

szczegółowa pozioma

5921651.55

5463717.53

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

431

520016111260

szczegółowa pozioma

5921691.47

5463925.53

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

432

520016111270

szczegółowa pozioma

5921805.13

5464159.72

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

433

520016111280

szczegółowa pozioma

5921953.23

5464402.27

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

434

520016111310

szczegółowa pozioma

5921922.78

5465026.95

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

435

520016111320

szczegółowa pozioma

5921892.16

5465124.25

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

436

520016111330

szczegółowa pozioma

5921061.05

5463128.47

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

437

520016111340

szczegółowa pozioma

5921039.33

5463294.40

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

438

520016111350

szczegółowa pozioma

5921035.02

5463439.84

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

439

520016111360

szczegółowa pozioma

5921015.58

5463720.87

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

440

520016111370

szczegółowa pozioma

5921014.41

5463941.50

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

441

520016111380

szczegółowa pozioma

5921001.36

5464220.01

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

442

520016111400

szczegółowa pozioma

5921023.75

5464683.94

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

443

520016111420

szczegółowa pozioma

5923326.46

5460659.52

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

444

520016111430

szczegółowa pozioma

5923196.65

5460757.65

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

445

520016111442

szczegółowa pozioma

5923033.33

5460774.77

5

 

 

Na budowli

Dobry

 

446

520016111451

szczegółowa pozioma

5922994.21

5460781.34

5

 

 

Na budowli

Dobry

 

447

520016111460

szczegółowa pozioma

5922981.77

5460923.94

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

448

520016111461

szczegółowa pozioma

5922967.35

5460933.65

5

 

 

Na budowli

Dobry

 

449

520016111480

szczegółowa pozioma

5922981.36

5461292.76

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

450

520016111490

szczegółowa pozioma

5922937.75

5461440.55

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

451

520016111500

szczegółowa pozioma

5922866.36

5461626.34

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

452

520016111510

szczegółowa pozioma

5922777.54

5461814.10

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

453

520016111530

szczegółowa pozioma

5922794.06

5460753.26

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

454

520016111533

szczegółowa pozioma

5922797.63

5460731.45

5

 

 

Na budowli

Dobry

 

455

520016111540

szczegółowa pozioma

5922673.16

5460727.68

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

456

520016111553

szczegółowa pozioma

5922501.50

5460681.03

5

 

 

Na budowli

Dobry

 

457

520016111570

szczegółowa pozioma

5922271.14

5460542.37

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

458

520016111580

szczegółowa pozioma

5922153.02

5460464.16

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

459

520016111590

szczegółowa pozioma

5923670.19

5463135.95

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

460

520016111600

szczegółowa pozioma

5923564.13

5462993.09

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

461

520016111610

szczegółowa pozioma

5923410.52

5462881.47

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

462

520016111630

szczegółowa pozioma

5923210.06

5462724.03

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

463

520016111640

szczegółowa pozioma

5922815.34

5462558.29

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

464

520016111660

szczegółowa pozioma

5922504.97

5462484.19

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

465

520016111680

szczegółowa pozioma

5922155.93

5462362.13

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

466

520016111690

szczegółowa pozioma

5922531.68

5462632.62

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

467

520016111710

szczegółowa pozioma

5922530.75

5463237.42

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

468

520016111730

szczegółowa pozioma

5923574.26

5463506.79

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

469

520016111750

szczegółowa pozioma

5923327.23

5463417.99

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

470

520016111770

szczegółowa pozioma

5923086.19

5463505.04

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

471

520016111800

szczegółowa pozioma

5922521.96

5463690.40

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

472

520016111810

szczegółowa pozioma

5922438.33

5463600.16

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

473

520016111830

szczegółowa pozioma

5922254.88

5463505.56

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

474

520016111840

szczegółowa pozioma

5922317.89

5463735.27

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

475

520016111940

szczegółowa pozioma

5922705.92

5464237.36

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

476

520016111950

szczegółowa pozioma

5923146.37

5465127.51

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

477

520016111960

szczegółowa pozioma

5922597.57

5465239.86

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

478

520016111970

szczegółowa pozioma

5922765.45

5464758.36

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

479

520016111971

szczegółowa pozioma

5922756.84

5464745.52

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

480

520016111972

szczegółowa pozioma

5922753.31

5464780.70

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

481

520016111973

szczegółowa pozioma

5922774.21

5464775.45

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

482

520016111980

szczegółowa pozioma

5923035.12

5465007.78

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

483

520016111981

szczegółowa pozioma

5923042.17

5464991.92

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

484

520016111982

szczegółowa pozioma

5923027.76

5465010.94

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

485

520016111983

szczegółowa pozioma

5923057.76

5465031.29

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

486

520016111990

szczegółowa pozioma

5920353.75

5462437.49

5

 

0.02

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

487

520016111991

szczegółowa pozioma

5920376.28

5462442.79

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

488

520016111993

szczegółowa pozioma

5920340.72

5462463.49

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

489

520016112000

szczegółowa pozioma

5924422.16

5464293.75

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

490

520016112001

szczegółowa pozioma

5924449.03

5464307.31

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

491

520016112003

szczegółowa pozioma

5924397.60

5464280.47

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

492

520016112010

szczegółowa pozioma

5924553.93

5464341.00

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

493

520016112011

szczegółowa pozioma

5924533.69

5464334.50

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

494

520016112012

szczegółowa pozioma

5924548.43

5464333.77

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

495

520016112013

szczegółowa pozioma

5924569.55

5464341.12

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

496

520016112020

szczegółowa pozioma

5920340.29

5462246.12

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

497

520016112021

szczegółowa pozioma

5920338.86

5462230.43

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

498

520016112022

szczegółowa pozioma

5920366.74

5462238.86

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

499

520016112023

szczegółowa pozioma

5920337.86

5462281.77

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

500

520016112030

szczegółowa pozioma

5922907.59

5464896.66

5

 

0.02

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

501

520016112031

szczegółowa pozioma

5922934.05

5464920.32

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

502

520016112032

szczegółowa pozioma

5922914.46

5464894.46

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

503

520016112033

szczegółowa pozioma

5922863.74

5464852.85

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

504

520016112040

szczegółowa pozioma

5923706.51

5460293.85

5

 

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

505

520016112050

szczegółowa pozioma

5923405.02

5460216.83

5

 

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

506

520016112060

szczegółowa pozioma

5921902.57

5460311.20

5

 

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

507

520016112070

szczegółowa pozioma

5922062.71

5460420.90

5

 

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

508

520016112080

szczegółowa pozioma

5922521.12

5464412.42

5

 

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

509

520016112090

szczegółowa pozioma

5922309.29

5464513.69

5

 

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

510

520016112100

szczegółowa pozioma

5922146.57

5464443.18

5

 

0.01

Na budowli

Uszkodzony

 

511

520016112101

szczegółowa pozioma

5922106.70

5464455.31

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

512

520016112102

szczegółowa pozioma

5922159.28

5464444.85

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

513

520016112103

szczegółowa pozioma

5922150.21

5464459.20

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

514

520016112110

szczegółowa pozioma

5924677.17

5460204.83

5

33.50

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

515

520016112120

szczegółowa pozioma

5924652.39

5460403.85

5

31.97

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

516

520016112130

szczegółowa pozioma

5924613.59

5463448.64

5

58.38

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

517

520016112140

szczegółowa pozioma

5924575.78

5463286.92

5

54.75

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

518

520016112150

szczegółowa pozioma

5924440.26

5463321.33

5

52.69

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

519

520016112160

szczegółowa pozioma

5923873.85

5460217.11

5

32.88

0.01

Naziemny

Dobry

 

520

520016112170

szczegółowa pozioma

5923741.52

5460386.04

5

37.63

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

521

520016112180

szczegółowa pozioma

5923539.35

5460499.93

5

43.33

0.01

Naziemny

Dobry

 

522

520016112190

szczegółowa pozioma

5923465.05

5463450.93

5

36.12

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

523

520016112200

szczegółowa pozioma

5923228.06

5462906.76

5

49.02

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

524

520016112210

szczegółowa pozioma

5923183.37

5463076.04

5

46.20

0.01

Naziemny

Dobry

 

525

520016112211

szczegółowa pozioma

5923177.56

5463096.44

5

45.57

 

Naziemny

Dobry

 

526

520016112212

szczegółowa pozioma

5923171.78

5463096.46

5

45.48

 

Naziemny

Dobry

 

527

520016112220

szczegółowa pozioma

5923167.96

5463430.52

5

37.45

0.01

Naziemny

Dobry

 

528

520016112230

szczegółowa pozioma

5923056.68

5463526.77

5

40.75

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

529

520016112240

szczegółowa pozioma

5922971.41

5463714.94

5

37.65

0.01

Naziemny

Dobry

 

530

520016112241

szczegółowa pozioma

5922984.24

5463724.73

5

37.53

 

Naziemny

Dobry

 

531

520016112242

szczegółowa pozioma

5922966.65

5463726.12

5

37.66

 

Naziemny

Dobry

 

532

520016112250

szczegółowa pozioma

5922831.46

5463323.88

5

39.93

0.01

Naziemny

Dobry

 

533

520016112251

szczegółowa pozioma

5922834.96

5463330.80

5

39.93

 

Naziemny

Dobry

 

534

520016112252

szczegółowa pozioma

5922818.92

5463325.27

5

39.79

 

Naziemny

Dobry

 

535

520016112260

szczegółowa pozioma

5923377.15

5464288.81

5

32.80

0.01

Naziemny

Dobry

 

536

520016112261

szczegółowa pozioma

5923360.66

5464284.14

5

32.79

 

Naziemny

Dobry

 

537

520016112262

szczegółowa pozioma

5923408.98

5464297.80

5

33.10

 

Naziemny

Dobry

 

538

520016112270

szczegółowa pozioma

5923157.06

5464225.27

5

30.27

0.01

Naziemny

Dobry

 

539

520016112271

szczegółowa pozioma

5923155.40

5464232.74

5

30.20

 

Naziemny

Dobry

 

540

520016112272

szczegółowa pozioma

5923170.98

5464230.35

5

30.63

 

Naziemny

Dobry

 

541

520016112280

szczegółowa pozioma

5923202.24

5460054.96

5

32.19

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

542

520016112290

szczegółowa pozioma

5923159.62

5460280.37

5

37.81

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

543

520016112310

szczegółowa pozioma

5922851.78

5460602.47

5

49.73

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

544

520016112320

szczegółowa pozioma

5922792.56

5460415.45

5

43.58

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

545

520016112330

szczegółowa pozioma

5922733.57

5460135.94

5

34.98

0.01

Naziemny

Dobry

 

546

520016112350

szczegółowa pozioma

5922622.42

5462133.22

5

54.33

0.01

Naziemny

Dobry

 

547

520016112351

szczegółowa pozioma

5922619.42

5462148.93

5

54.09

 

Naziemny

Dobry

 

548

520016112352

szczegółowa pozioma

5922641.43

5462123.51

5

54.81

 

Naziemny

Dobry

 

549

520016112360

szczegółowa pozioma

5922639.77

5464653.09

5

23.44

0.01

Naziemny

Dobry

 

550

520016112361

szczegółowa pozioma

5922631.08

5464656.33

5

23.53

 

Naziemny

Dobry

 

551

520016112362

szczegółowa pozioma

5922660.28

5464670.03

5

23.33

 

Naziemny

Dobry

 

552

520016112370

szczegółowa pozioma

5922676.82

5465014.21

5

22.38

0.01

Naziemny

Dobry

 

553

520016112371

szczegółowa pozioma

5922686.64

5464984.42

5

22.49

 

Naziemny

Dobry

 

554

520016112372

szczegółowa pozioma

5922676.89

5465029.31

5

22.26

 

Naziemny

Dobry

 

555

520016112380

szczegółowa pozioma

5922486.65

5465338.87

5

22.21

0.01

Naziemny

Dobry

 

556

520016112381

szczegółowa pozioma

5922490.20

5465346.11

5

22.13

 

Naziemny

Dobry

 

557

520016112382

szczegółowa pozioma

5922466.33

5465333.80

5

22.12

 

Naziemny

Dobry

 

558

520016112390

szczegółowa pozioma

5922465.25

5464585.75

5

24.19

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

559

520016112400

szczegółowa pozioma

5922311.81

5462743.21

5

50.59

0.01

Naziemny

Dobry

 

560

520016112401

szczegółowa pozioma

5922346.43

5462747.72

5

50.68

 

Naziemny

Dobry

 

561

520016112402

szczegółowa pozioma

5922283.02

5462732.83

5

50.87

 

Naziemny

Dobry

 

562

520016112410

szczegółowa pozioma

5922100.34

5462696.84

5

51.89

0.01

Naziemny

Dobry

 

563

520016112411

szczegółowa pozioma

5922113.70

5462699.79

5

51.63

 

Naziemny

Dobry

 

564

520016112412

szczegółowa pozioma

5922101.39

5462691.34

5

51.89

 

Naziemny

Dobry

 

565

520016112420

szczegółowa pozioma

5921926.55

5462656.36

5

53.49

0.01

Naziemny

Dobry

 

566

520016112421

szczegółowa pozioma

5921931.72

5462662.92

5

53.34

 

Naziemny

Dobry

 

567

520016112422

szczegółowa pozioma

5921889.14

5462649.24

5

54.12

 

Naziemny

Dobry

 

568

520016112430

szczegółowa pozioma

5922170.52

5463288.50

5

32.67

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

569

520016112440

szczegółowa pozioma

5922270.94

5464077.96

5

27.74

0.01

Naziemny

Dobry

 

570

520016112450

szczegółowa pozioma

5922028.92

5464023.09

5

27.45

0.01

Naziemny

Dobry

 

571

520016112451

szczegółowa pozioma

5922016.86

5464027.78

5

27.37

 

Naziemny

Dobry

 

572

520016112452

szczegółowa pozioma

5922024.24

5464015.53

5

27.27

 

Naziemny

Dobry

 

573

520016112460

szczegółowa pozioma

5921934.06

5463794.64

5

27.71

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

574

520016112470

szczegółowa pozioma

5921834.38

5463565.84

5

35.48

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

575

520016112480

szczegółowa pozioma

5921835.87

5464518.15

5

26.23

0.01

Naziemny

Dobry

 

576

520016112481

szczegółowa pozioma

5921827.74

5464527.15

5

26.05

 

Naziemny

Dobry

 

577

520016112482

szczegółowa pozioma

5921821.74

5464520.57

5

26.14

 

Naziemny

Dobry

 

578

520016112490

szczegółowa pozioma

5921775.37

5464747.44

5

27.77

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

579

520016112500

szczegółowa pozioma

5921712.38

5464901.05

5

27.16

0.01

Naziemny

Dobry

 

580

520016112501

szczegółowa pozioma

5921705.31

5464905.85

5

27.03

 

Naziemny

Dobry

 

581

520016112502

szczegółowa pozioma

5921699.76

5464897.48

5

26.83

 

Naziemny

Dobry

 

582

520016112510

szczegółowa pozioma

5921479.97

5464201.89

5

28.30

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

583

520016112520

szczegółowa pozioma

5921393.40

5464396.76

5

27.02

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

584

520016112530

szczegółowa pozioma

5921226.02

5464343.07

5

26.89

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

585

520016112540

szczegółowa pozioma

5921027.06

5464564.37

5

24.74

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

586

520016112570

szczegółowa pozioma

5921159.15

5461163.83

5

44.12

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

587

520016112580

szczegółowa pozioma

5921171.81

5461376.35

5

42.88

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

588

520016112590

szczegółowa pozioma

5921148.11

5461610.42

5

45.51

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

589

520016112600

szczegółowa pozioma

5921081.84

5462499.84

5

53.72

0.01

Naziemny

Dobry

 

590

520016112601

szczegółowa pozioma

5921083.77

5462517.76

5

53.21

 

Naziemny

Dobry

 

591

520016112602

szczegółowa pozioma

5921096.19

5462504.33

5

53.89

 

Naziemny

Dobry

 

592

520016112603

szczegółowa pozioma

5921093.73

5462511.70

5

53.70

 

Naziemny

Dobry

 

593

520016112610

szczegółowa pozioma

5921430.71

5462728.53

5

55.81

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

594

520016112620

szczegółowa pozioma

5921254.35

5462775.26

5

54.96

0.01

Naziemny

Dobry

 

595

520016112630

szczegółowa pozioma

5921131.93

5462814.85

5

47.52

0.01

Naziemny

Dobry

 

596

520016112670

szczegółowa pozioma

5920409.09

5464147.30

5

28.91

0.00

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

597

520016112680

szczegółowa pozioma

5920524.61

5464325.85

5

26.68

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

598

520016112690

szczegółowa pozioma

5920263.12

5464437.19

5

27.73

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

599

520016112700

szczegółowa pozioma

5922432.78

5460075.82

5

35.07

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

600

520016112710

szczegółowa pozioma

5921750.50

5463387.61

5

41.34

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

601

520016112720

szczegółowa pozioma

5921255.12

5463156.71

5

45.07

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

602

520016112721

szczegółowa pozioma

5921255.41

5463167.97

5

45.14

 

Naziemny

Dobry

 

603

520016112730

szczegółowa pozioma

5922777.50

5461814.06

5

59.83

0.01

Naziemny

Dobry

 

604

520016112740

szczegółowa pozioma

5922703.99

5461969.12

5

57.61

0.01

Naziemny

Dobry

 

605

520016510000

1 - tak

5922941.93

5463375.33

5

37.70

0.01

Naziemny

Dobry

 

606

520016510001

1 - tak

5922995.69

5463389.24

5

38.80

 

Naziemny

Dobry

 

607

520016510002

1 - tak

5922945.19

5463368.37

5

37.51

 

Naziemny

Dobry

 

608

520016510010

1 - tak

5922213.31

5465281.26

5

22.91

0.01

Naziemny

Dobry

 

609

520016510011

1 - tak

5922202.18

5465269.97

5

23.13

 

Naziemny

Dobry

 

610

520016510012

1 - tak

5922226.43

5465275.75

5

23.01

 

Naziemny

Dobry

 

611

520016510020

1 - tak

5921626.32

5464328.64

5

26.57

0.01

Naziemny

Dobry

 

612

520016510030

1 - tak

5921112.59

5463027.74

5

47.08

0.01

Naziemny

Dobry

 

613

520016510040

1 - tak

5920376.49

5463084.47

5

39.76

0.01

Naziemny

Dobry

 

614

520016510050

1 - tak

5920380.00

5463970.06

5

27.64

0.01

Naziemny

Dobry

 

615

520016510060

1 - tak

5924925.83

5464155.13

5

 

0.00

Znak specjalny

Dobry

 

616

520115110000

szczegółowa pozioma

5929902.76

5458146.66

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

617

520115110030

szczegółowa pozioma

5929332.07

5458263.58

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

618

520115110040

szczegółowa pozioma

5929363.22

5458312.40

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

619

520115110050

szczegółowa pozioma

5929344.68

5459398.52

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

620

520115110060

szczegółowa pozioma

5929246.90

5459810.59

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

621

520115110080

szczegółowa pozioma

5928439.46

5458987.28

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

622

520115110090

szczegółowa pozioma

5928144.66

5459625.49

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

623

520115110100

szczegółowa pozioma

5927395.95

5458951.27

5

19.52

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

624

520115110120

szczegółowa pozioma

5926728.10

5459525.69

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

625

520115110130

szczegółowa pozioma

5925748.76

5458236.52

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

626

520115110150

szczegółowa pozioma

5925497.69

5458857.19

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

627

520115110160

szczegółowa pozioma

5925098.02

5459695.73

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

628

520115110170

szczegółowa pozioma

5926631.65

5457660.89

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

629

520115110180

szczegółowa pozioma

5927615.50

5457650.51

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

630

520115110220

szczegółowa pozioma

5925041.58

5458824.32

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

631

520115110230

szczegółowa pozioma

5929998.62

5456524.96

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

632

520115110240

szczegółowa pozioma

5929857.44

5456866.98

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

633

520115110260

szczegółowa pozioma

5929033.99

5457379.52

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

634

520115110270

szczegółowa pozioma

5928390.60

5457434.04

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

635

520115110280

szczegółowa pozioma

5928295.41

5457859.39

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

636

520115110310

szczegółowa pozioma

5928564.79

5457380.51

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

637

520115110330

szczegółowa pozioma

5925567.77

5459300.21

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

638

520115110370

szczegółowa pozioma

5928172.87

5458696.10

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

639

520115110390

szczegółowa pozioma

5927841.71

5459379.49

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

640

520115110400

szczegółowa pozioma

5927693.80

5459441.95

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

641

520115110410

szczegółowa pozioma

5929472.33

5458413.89

5

 

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

642

520115110411

szczegółowa pozioma

5929470.34

5458434.92

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

643

520115110412

szczegółowa pozioma

5929461.25

5458412.41

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

644

520115110413

szczegółowa pozioma

5929488.92

5458417.70

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

645

520115110420

szczegółowa pozioma

5929806.29

5459447.75

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

646

520115110421

szczegółowa pozioma

5929793.63

5459445.55

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

647

520115110422

szczegółowa pozioma

5929797.82

5459453.10

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

648

520115110423

szczegółowa pozioma

5929885.31

5459461.74

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

649

520115110441

szczegółowa pozioma

5928866.12

5458678.47

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

650

520115110442

szczegółowa pozioma

5928851.20

5458693.63

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

651

520115110443

szczegółowa pozioma

5928833.50

5458695.13

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

652

520115110450

szczegółowa pozioma

5929448.67

5458733.60

5

 

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

653

520115110451

szczegółowa pozioma

5929451.14

5458720.15

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

654

520115110452

szczegółowa pozioma

5929440.08

5458748.25

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

655

520115110453

szczegółowa pozioma

5929421.86

5458729.92

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

656

520115110460

szczegółowa pozioma

5929899.61

5457179.03

5

 

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

657

520115110461

szczegółowa pozioma

5929895.56

5457181.14

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

658

520115110462

szczegółowa pozioma

5929897.37

5457161.28

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

659

520115110463

szczegółowa pozioma

5929936.93

5457175.33

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

660

520115110470

szczegółowa pozioma

5929640.61

5457247.41

5

 

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

661

520115110471

szczegółowa pozioma

5929624.72

5457260.57

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

662

520115110472

szczegółowa pozioma

5929652.58

5457251.07

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

663

520115110473

szczegółowa pozioma

5929656.63

5457241.19

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

664

520115110480

szczegółowa pozioma

5929886.25

5457036.17

5

 

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

665

520115110481

szczegółowa pozioma

5929881.72

5457016.21

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

666

520115110482

szczegółowa pozioma

5929877.43

5457026.56

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

667

520115110483

szczegółowa pozioma

5929882.72

5457055.57

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

668

520115110491

szczegółowa pozioma

5928586.39

5459199.47

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

669

520115110492

szczegółowa pozioma

5928569.53

5459225.91

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

670

520115110493

szczegółowa pozioma

5928517.62

5459201.33

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

671

520115110500

szczegółowa pozioma

5929137.65

5458472.68

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

672

520115110501

szczegółowa pozioma

5929126.91

5458490.18

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

673

520115110502

szczegółowa pozioma

5929148.13

5458447.77

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

674

520115110503

szczegółowa pozioma

5929164.13

5458462.75

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

675

520115110510

szczegółowa pozioma

5929762.60

5459711.15

5

 

0.02

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

676

520115110520

szczegółowa pozioma

5929601.78

5459558.12

5

 

0.02

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

677

520115110530

szczegółowa pozioma

5929574.90

5459749.53

5

 

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

678

520115110540

szczegółowa pozioma

5927101.64

5459465.90

5

 

0.02

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

679

520115110560

szczegółowa pozioma

5929399.35

5457345.78

5

25.62

0.01

Naziemny

Dobry

 

680

520115110561

szczegółowa pozioma

5929390.96

5457341.75

5

25.74

 

Naziemny

Dobry

 

681

520115110562

szczegółowa pozioma

5929390.84

5457354.14

5

25.54

 

Naziemny

Dobry

 

682

520115110570

szczegółowa pozioma

5929507.08

5457555.32

5

19.10

0.01

Naziemny

Dobry

 

683

520115110571

szczegółowa pozioma

5929515.59

5457557.99

5

19.00

 

Naziemny

Dobry

 

684

520115110580

szczegółowa pozioma

5929709.90

5458141.94

5

15.95

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

685

520115110590

szczegółowa pozioma

5929243.30

5459347.10

5

22.47

0.01

Naziemny

Dobry

 

686

520115110591

szczegółowa pozioma

5929266.39

5459353.04

5

22.76

 

Naziemny

Dobry

 

687

520115110592

szczegółowa pozioma

5929234.72

5459345.85

5

22.37

 

Naziemny

Dobry

 

688

520115110600

szczegółowa pozioma

5929081.99

5459315.96

5

20.01

0.01

Naziemny

Dobry

 

689

520115110601

szczegółowa pozioma

5929093.08

5459322.11

5

20.11

 

Naziemny

Dobry

 

690

520115110602

szczegółowa pozioma

5929076.40

5459313.30

5

19.83

 

Naziemny

Dobry

 

691

520115110610

szczegółowa pozioma

5928897.26

5459293.22

5

20.61

0.01

Naziemny

Dobry

 

692

520115110611

szczegółowa pozioma

5928906.35

5459288.35

5

20.63

 

Naziemny

Dobry

 

693

520115110612

szczegółowa pozioma

5928890.90

5459285.84

5

20.64

 

Naziemny

Dobry

 

694

520115110620

szczegółowa pozioma

5929148.64

5459657.87

5

34.34

0.01

Naziemny

Dobry

 

695

520115110621

szczegółowa pozioma

5929159.01

5459669.36

5

34.85

 

Naziemny

Dobry

 

696

520115110622

szczegółowa pozioma

5929128.23

5459655.57

5

33.86

 

Naziemny

Dobry

 

697

520115110630

szczegółowa pozioma

5928990.99

5459615.47

5

29.32

0.01

Naziemny

Dobry

 

698

520115110631

szczegółowa pozioma

5929005.36

5459619.85

5

29.67

 

Naziemny

Dobry

 

699

520115110632

szczegółowa pozioma

5928972.51

5459607.87

5

28.77

 

Naziemny

Dobry

 

700

520115110640

szczegółowa pozioma

5928561.02

5459447.28

5

24.04

0.01

Naziemny

Dobry

 

701

520115110641

szczegółowa pozioma

5928567.26

5459456.66

5

24.24

 

Naziemny

Dobry

 

702

520115110642

szczegółowa pozioma

5928555.84

5459462.84

5

24.46

 

Naziemny

Dobry

 

703

520115110650

szczegółowa pozioma

5928506.03

5459631.05

5

26.88

0.01

Naziemny

Dobry

 

704

520115110651

szczegółowa pozioma

5928516.69

5459627.18

5

26.85

 

Naziemny

Dobry

 

705

520115110652

szczegółowa pozioma

5928509.21

5459646.16

5

27.00

 

Naziemny

Dobry

 

706

520115110660

szczegółowa pozioma

5928414.71

5459826.10

5

28.18

0.01

Naziemny

Dobry

 

707

520115110661

szczegółowa pozioma

5928421.08

5459808.40

5

28.27

 

Naziemny

Dobry

 

708

520115110662

szczegółowa pozioma

5928409.37

5459845.73

5

28.13

 

Naziemny

Dobry

 

709

520115110670

szczegółowa pozioma

5928376.09

5459966.23

5

25.41

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

710

520115110690

szczegółowa pozioma

5927903.51

5459925.75

5

26.67

0.01

Naziemny

Dobry

 

711

520115110700

szczegółowa pozioma

5927597.73

5458970.95

5

19.84

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

712

520115110710

szczegółowa pozioma

5927166.20

5458859.60

5

19.38

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

713

520115110720

szczegółowa pozioma

5927423.00

5459504.58

5

24.69

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

714

520115110730

szczegółowa pozioma

5927290.71

5459492.82

5

22.78

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

715

520115110740

szczegółowa pozioma

5926833.51

5459431.90

5

27.69

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

716

520115110750

szczegółowa pozioma

5926487.97

5459379.50

5

27.09

0.01

Naziemny

Dobry

 

717

520115110760

szczegółowa pozioma

5926287.72

5459361.20

5

26.56

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

718

520115110770

szczegółowa pozioma

5926149.44

5459333.57

5

25.10

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

719

520115110780

szczegółowa pozioma

5925910.29

5459300.90

5

33.67

0.01

Naziemny

Dobry

 

720

520115110790

szczegółowa pozioma

5925754.58

5459292.32

5

35.64

0.01

Naziemny

Dobry

 

721

520115110800

szczegółowa pozioma

5925005.87

5459071.75

5

24.82

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

722

520115510000

1 - tak

5926633.15

5459409.00

5

28.16

0.01

Naziemny

Dobry

 

723

520116110000

szczegółowa pozioma

5926902.30

5460372.80

5

29.11

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

724

520116110020

szczegółowa pozioma

5926634.97

5461898.79

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

725

520116110050

szczegółowa pozioma

5926250.83

5462576.59

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

726

520116110070

szczegółowa pozioma

5925619.95

5461156.19

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

727

520116110080

szczegółowa pozioma

5925323.46

5463772.89

5

 

 

Element budowli

Dobry

 

728

520116110100

szczegółowa pozioma

5925169.27

5462866.82

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

729

520116110110

szczegółowa pozioma

5929923.38

5462258.11

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

730

520116110120

szczegółowa pozioma

5929746.72

5460523.40

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

731

520116110130

szczegółowa pozioma

5929541.80

5461318.17

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

732

520116110150

szczegółowa pozioma

5929132.24

5460607.10

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

733

520116110170

szczegółowa pozioma

5928780.77

5462221.86

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

734

520116110180

szczegółowa pozioma

5928601.27

5461148.21

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

735

520116110190

szczegółowa pozioma

5928142.07

5461591.35

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

736

520116110200

szczegółowa pozioma

5927982.07

5462926.96

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

737

520116110210

szczegółowa pozioma

5927922.09

5460820.00

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

738

520116110220

szczegółowa pozioma

5927755.70

5460494.83

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

739

520116110230

szczegółowa pozioma

5927738.78

5461607.94

5

19.02

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

740

520116110240

szczegółowa pozioma

5927835.47

5461333.05

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

741

520116110270

szczegółowa pozioma

5927392.88

5462296.18

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

742

520116110290

szczegółowa pozioma

5927222.73

5463040.33

5

 

 

Element budowli

Dobry

 

743

520116110300

szczegółowa pozioma

5927348.41

5462963.54

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

744

520116110310

szczegółowa pozioma

5926257.31

5461472.13

5

22.86

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

745

520116110390

szczegółowa pozioma

5928447.76

5460032.63

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

746

520116110400

szczegółowa pozioma

5925799.21

5460156.13

5

26.10

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

747

520116110470

szczegółowa pozioma

5929677.83

5463600.97

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

748

520116110490

szczegółowa pozioma

5925084.58

5463700.38

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

749

520116110530

szczegółowa pozioma

5925561.41

5463882.30

5

46.74

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

750

520116110540

szczegółowa pozioma

5925598.95

5464171.20

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

751

520116110630

szczegółowa pozioma

5925122.41

5464175.26

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

752

520116110690

szczegółowa pozioma

5926058.12

5463571.55

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

753

520116110730

szczegółowa pozioma

5926553.97

5462695.56

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

754

520116110740

szczegółowa pozioma

5926804.68

5462839.13

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

755

520116110750

szczegółowa pozioma

5926301.32

5463090.25

5

44.25

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

756

520116110760

szczegółowa pozioma

5926552.59

5463151.96

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

757

520116110770

szczegółowa pozioma

5926278.24

5464125.89

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

758

520116110780

szczegółowa pozioma

5926546.25

5464226.21

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

759

520116110790

szczegółowa pozioma

5926466.00

5464070.93

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

760

520116110810

szczegółowa pozioma

5926126.53

5464234.69

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

761

520116110820

szczegółowa pozioma

5925979.23

5463982.33

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

762

520116110830

szczegółowa pozioma

5929754.66

5467007.09

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

763

520116110840

szczegółowa pozioma

5929711.34

5467195.18

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

764

520116110850

szczegółowa pozioma

5929656.56

5467363.14

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

765

520116110860

szczegółowa pozioma

5929656.59

5467492.57

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

766

520116110870

szczegółowa pozioma

5929656.19

5467620.24

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

767

520116110890

szczegółowa pozioma

5929878.80

5463804.88

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

768

520116110900

szczegółowa pozioma

5929750.60

5463856.48

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

769

520116110910

szczegółowa pozioma

5929668.11

5463949.19

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

770

520116110920

szczegółowa pozioma

5929553.69

5464168.87

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

771

520116110970

szczegółowa pozioma

5929150.64

5464751.11

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

772

520116110980

szczegółowa pozioma

5929318.16

5464875.45

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

773

520116111170

szczegółowa pozioma

5928241.38

5463062.47

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

774

520116111240

szczegółowa pozioma

5929566.94

5467340.41

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

775

520116111250

szczegółowa pozioma

5929425.81

5467331.16

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

776

520116111260

szczegółowa pozioma

5929236.07

5467383.36

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

777

520116111270

szczegółowa pozioma

5929164.92

5467397.52

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

778

520116111330

szczegółowa pozioma

5929989.59

5466601.18

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

779

520116111340

szczegółowa pozioma

5929900.71

5466686.10

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

780

520116111350

szczegółowa pozioma

5929767.74

5466827.25

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

781

520116111370

szczegółowa pozioma

5928220.82

5460513.24

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

782

520116111380

szczegółowa pozioma

5927480.79

5463637.28

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

783

520116111420

szczegółowa pozioma

5929773.34

5465884.97

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

784

520116111440

szczegółowa pozioma

5929767.79

5466084.06

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

785

520116111450

szczegółowa pozioma

5929793.64

5466204.31

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

786

520116111510

szczegółowa pozioma

5929516.83

5465558.11

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

787

520116111540

szczegółowa pozioma

5929149.04

5465555.37

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

788

520116111550

szczegółowa pozioma

5929051.59

5465564.80

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

789

520116111570

szczegółowa pozioma

5929214.28

5465912.30

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

790

520116111600

szczegółowa pozioma

5929463.00

5466223.10

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

791

520116111610

szczegółowa pozioma

5929577.52

5466471.68

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

792

520116111620

szczegółowa pozioma

5929651.42

5466642.40

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

793

520116111671

szczegółowa pozioma

5927224.44

5463236.63

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

794

520116111672

szczegółowa pozioma

5927209.56

5463206.51

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

795

520116111673

szczegółowa pozioma

5927262.18

5463183.33

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

796

520116111680

szczegółowa pozioma

5925828.26

5464424.57

5

 

0.02

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

797

520116111681

szczegółowa pozioma

5925801.95

5464418.37

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

798

520116111682

szczegółowa pozioma

5925815.76

5464428.08

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

799

520116111683

szczegółowa pozioma

5925828.10

5464446.05

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

800

520116111690

szczegółowa pozioma

5927478.37

5463096.76

5

 

0.02

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

801

520116111700

szczegółowa pozioma

5927055.24

5463220.42

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

802

520116111701

szczegółowa pozioma

5927004.34

5463248.77

5

29.93

0.01

Naziemny

Dobry

 

803

520116111702

szczegółowa pozioma

5927044.62

5463230.86

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

804

520116111703

szczegółowa pozioma

5927065.75

5463224.89

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

805

520116111710

szczegółowa pozioma

5927673.26

5463049.75

5

 

0.02

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

806

520116111720

szczegółowa pozioma

5926856.87

5462364.01

5

 

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

807

520116111721

szczegółowa pozioma

5926858.66

5462359.25

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

808

520116111722

szczegółowa pozioma

5926875.81

5462386.01

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

809

520116111723

szczegółowa pozioma

5926863.29

5462394.96

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

810

520116111730

szczegółowa pozioma

5926940.28

5462116.24

5

 

0.02

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

811

520116111740

szczegółowa pozioma

5926514.38

5462148.37

5

 

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

812

520116111741

szczegółowa pozioma

5926596.95

5462168.02

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

813

520116111742

szczegółowa pozioma

5926363.57

5462123.29

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

814

520116111750

szczegółowa pozioma

5929770.68

5461345.73

5

 

0.02

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

815

520116111760

szczegółowa pozioma

5926004.06

5463028.44

5

 

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

816

520116111770

szczegółowa pozioma

5929612.39

5461113.24

5

 

0.02

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

817

520116111800

szczegółowa pozioma

5926674.18

5461084.65

5

 

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

818

520116111810

szczegółowa pozioma

5927214.07

5463368.12

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

819

520116111811

szczegółowa pozioma

5927221.28

5463339.04

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

820

520116111812

szczegółowa pozioma

5927221.68

5463367.00

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

821

520116111820

szczegółowa pozioma

5928075.04

5461759.30

5

 

0.02

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

822

520116111830

szczegółowa pozioma

5925798.69

5463620.39

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

823

520116111831

szczegółowa pozioma

5925818.09

5463617.11

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

824

520116111832

szczegółowa pozioma

5925781.64

5463605.14

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

825

520116111833

szczegółowa pozioma

5925777.12

5463623.20

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

826

520116111841

szczegółowa pozioma

5925641.93

5464380.50

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

827

520116111842

szczegółowa pozioma

5925611.84

5464371.39

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

828

520116111851

szczegółowa pozioma

5926449.13

5463500.66

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

829

520116111852

szczegółowa pozioma

5926395.22

5463518.92

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

830

520116111853

szczegółowa pozioma

5926351.87

5463543.82

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

831

520116111860

szczegółowa pozioma

5926745.92

5463367.22

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

832

520116111861

szczegółowa pozioma

5926678.81

5463396.49

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

833

520116111862

szczegółowa pozioma

5926738.66

5463358.34

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

834

520116111863

szczegółowa pozioma

5926788.34

5463346.51

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

835

520116111870

szczegółowa pozioma

5928077.37

5461662.37

5

 

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

836

520116111880

szczegółowa pozioma

5929730.55

5465554.49

5

 

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

837

520116111890

szczegółowa pozioma

5929142.92

5460121.17

5

20.39

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

838

520116111900

szczegółowa pozioma

5929005.00

5460155.19

5

23.18

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

839

520116111910

szczegółowa pozioma

5929177.08

5460395.47

5

16.35

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

840

520116111920

szczegółowa pozioma

5929575.86

5460829.98

5

14.26

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

841

520116111930

szczegółowa pozioma

5929340.20

5461289.05

5

14.46

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

842

520116111940

szczegółowa pozioma

5929113.37

5461246.30

5

14.92

0.01

Naziemny

Dobry

 

843

520116111950

szczegółowa pozioma

5928873.59

5461204.97

5

15.07

0.01

Naziemny

Dobry

 

844

520116111960

szczegółowa pozioma

5929030.96

5462278.07

5

14.80

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

845

520116111970

szczegółowa pozioma

5929905.81

5465486.44

5

34.34

0.01

Naziemny

Dobry

 

846

520116111971

szczegółowa pozioma

5929930.78

5465462.31

5

34.32

 

Naziemny

Dobry

 

847

520116111972

szczegółowa pozioma

5929937.24

5465492.18

5

33.99

 

Naziemny

Dobry

 

848

520116111973

szczegółowa pozioma

5929904.60

5465501.30

5

34.99

 

Naziemny

Dobry

 

849

520116111980

szczegółowa pozioma

5929646.03

5465801.85

5

44.30

0.01

Naziemny

Dobry

 

850

520116111981

szczegółowa pozioma

5929646.13

5465814.01

5

44.64

 

Naziemny

Dobry

 

851

520116111982

szczegółowa pozioma

5929650.60

5465789.55

5

43.71

 

Naziemny

Dobry

 

852

520116111990

szczegółowa pozioma

5929824.03

5466491.42

5

70.84

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

853

520116112000

szczegółowa pozioma

5928316.71

5460288.92

5

20.60

0.00

Naziemny

Dobry

 

854

520116112001

szczegółowa pozioma

5928322.82

5460263.43

5

20.74

 

Naziemny

Dobry

 

855

520116112002

szczegółowa pozioma

5928314.01

5460303.44

5

20.61

 

Naziemny

Dobry

 

856

520116112010

szczegółowa pozioma

5927911.10

5460329.80

5

24.79

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

857

520116112020

szczegółowa pozioma

5927917.43

5460484.80

5

23.53

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

858

520116112030

szczegółowa pozioma

5927622.93

5461827.60

5

19.23

0.01

Naziemny

Dobry

 

859

520116112040

szczegółowa pozioma

5927308.77

5462506.66

5

20.10

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

860

520116112041

szczegółowa pozioma

5927323.57

5462485.53

5

20.29

 

Naziemny

Dobry

 

861

520116112042

szczegółowa pozioma

5927309.78

5462514.50

5

20.42

 

Naziemny

Dobry

 

862

520116112050

szczegółowa pozioma

5927230.38

5462670.46

5

20.97

0.01

Naziemny

Dobry

 

863

520116112051

szczegółowa pozioma

5927249.46

5462653.73

5

21.04

 

Naziemny

Dobry

 

864

520116112052

szczegółowa pozioma

5927233.08

5462659.16

5

20.97

 

Naziemny

Dobry

 

865

520116112060

szczegółowa pozioma

5927678.14

5463666.73

5

20.29

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

866

520116112070

szczegółowa pozioma

5927445.35

5460167.09

5

26.43

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

867

520116112080

szczegółowa pozioma

5927331.80

5460278.65

5

25.64

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

868

520116112090

szczegółowa pozioma

5927271.12

5460409.65

5

28.74

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

869

520116112100

szczegółowa pozioma

5927257.14

5460575.72

5

24.77

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

870

520116112110

szczegółowa pozioma

5927149.67

5460713.75

5

25.30

0.01

Naziemny

Dobry

 

871

520116112111

szczegółowa pozioma

5927153.73

5460720.76

5

25.35

 

Naziemny

Dobry

 

872

520116112112

szczegółowa pozioma

5927119.73

5460713.02

5

25.37

 

Naziemny

Dobry

 

873

520116112120

szczegółowa pozioma

5927265.08

5460848.56

5

24.50

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

874

520116112121

szczegółowa pozioma

5927294.97

5460869.52

5

24.46

 

Naziemny

Dobry

 

875

520116112122

szczegółowa pozioma

5927265.40

5460826.75

5

24.59

 

Naziemny

Dobry

 

876

520116112130

szczegółowa pozioma

5926843.69

5460711.45

5

24.14

0.01

Naziemny

Dobry

 

877

520116112131

szczegółowa pozioma

5926854.45

5460713.51

5

24.24

 

Naziemny

Dobry

 

878

520116112132

szczegółowa pozioma

5926839.46

5460733.37

5

24.19

 

Naziemny

Dobry

 

879

520116112140

szczegółowa pozioma

5926750.90

5461098.32

5

20.58

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

880

520116112141

szczegółowa pozioma

5926788.74

5461113.64

5

20.69

 

Naziemny

Dobry

 

881

520116112142

szczegółowa pozioma

5926740.99

5461098.82

5

20.63

 

Naziemny

Dobry

 

882

520116112150

szczegółowa pozioma

5926494.55

5461117.38

5

19.75

0.01

Naziemny

Dobry

 

883

520116112151

szczegółowa pozioma

5926512.39

5461123.23

5

19.55

 

Naziemny

Dobry

 

884

520116112152

szczegółowa pozioma

5926479.38

5461120.69

5

19.93

 

Naziemny

Dobry

 

885

520116112160

szczegółowa pozioma

5927027.76

5461907.49

5

19.95

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

886

520116112170

szczegółowa pozioma

5926898.64

5462236.74

5

19.84

0.01

Naziemny

Dobry

 

887

520116112171

szczegółowa pozioma

5926905.49

5462208.61

5

19.66

 

Naziemny

Dobry

 

888

520116112172

szczegółowa pozioma

5926883.46

5462263.20

5

20.00

 

Naziemny

Dobry

 

889

520116112180

szczegółowa pozioma

5926617.58

5462736.11

5

30.93

0.01

Naziemny

Dobry

 

890

520116112181

szczegółowa pozioma

5926630.80

5462747.67

5

30.52

 

Naziemny

Dobry

 

891

520116112182

szczegółowa pozioma

5926601.94

5462731.16

5

31.24

 

Naziemny

Dobry

 

892

520116112190

szczegółowa pozioma

5926773.00

5463193.34

5

34.62

0.01

Naziemny

Dobry

 

893

520116112191

szczegółowa pozioma

5926770.51

5463198.15

5

34.86

 

Naziemny

Dobry

 

894

520116112192

szczegółowa pozioma

5926755.05

5463189.29

5

35.20

 

Naziemny

Dobry

 

895

520116112200

szczegółowa pozioma

5925899.62

5462360.41

5

25.77

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

896

520116112210

szczegółowa pozioma

5926047.51

5461985.89

5

24.75

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

897

520116112220

szczegółowa pozioma

5926140.49

5463065.50

5

44.53

0.01

Naziemny

Dobry

 

898

520116112221

szczegółowa pozioma

5926150.69

5463069.79

5

45.84

 

Naziemny

Dobry

 

899

520116112222

szczegółowa pozioma

5926136.55

5463069.03

5

45.29

 

Naziemny

Dobry

 

900

520116112230

szczegółowa pozioma

5925944.59

5464128.98

5

40.66

0.01

Naziemny

Dobry

 

901

520116112231

szczegółowa pozioma

5925954.81

5464124.49

5

40.74

 

Naziemny

Dobry

 

902

520116112232

szczegółowa pozioma

5925938.64

5464126.95

5

40.53

 

Naziemny

Dobry

 

903

520116112240

szczegółowa pozioma

5925796.91

5464320.88

5

38.66

0.01

Naziemny

Dobry

 

904

520116112241

szczegółowa pozioma

5925792.55

5464327.12

5

38.73

 

Naziemny

Dobry

 

905

520116112242

szczegółowa pozioma

5925787.93

5464325.39

5

38.62

 

Naziemny

Dobry

 

906

520116112250

szczegółowa pozioma

5925479.33

5463308.62

5

57.07

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

907

520116112251

szczegółowa pozioma

5925487.00

5463308.10

5

56.84

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

908

520116112260

szczegółowa pozioma

5925374.56

5463449.59

5

62.11

0.01

Naziemny

Dobry

 

909

520116112261

szczegółowa pozioma

5925387.05

5463459.62

5

61.94

 

Naziemny

Dobry

 

910

520116112262

szczegółowa pozioma

5925373.55

5463443.52

5

62.02

 

Naziemny

Dobry

 

911

520116112270

szczegółowa pozioma

5925471.10

5463981.09

5

43.04

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

912

520116112280

szczegółowa pozioma

5925204.10

5463870.58

5

53.95

0.01

Naziemny

Dobry

 

913

520116112290

szczegółowa pozioma

5925215.12

5461848.17

5

27.61

0.01

Naziemny

Dobry

 

914

520116112300

szczegółowa pozioma

5925292.88

5461681.27

5

24.00

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

915

520116112310

szczegółowa pozioma

5926455.00

5462695.34

5

33.43

0.01

Naziemny

Dobry

 

916

520116112311

szczegółowa pozioma

5926466.16

5462699.49

5

33.34

 

Naziemny

Dobry

 

917

520116112312

szczegółowa pozioma

5926436.60

5462685.40

5

33.60

 

Naziemny

Dobry

 

918

520116112320

szczegółowa pozioma

5929837.80

5466354.24

5

69.18

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

919

520116510000

1 - tak

5925461.80

5461310.22

5

21.47

0.01

Naziemny

Dobry

 

920

520117110500

szczegółowa pozioma

5929684.58

5468231.48

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

921

520117110510

szczegółowa pozioma

5929656.66

5468437.47

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

922

520117110520

szczegółowa pozioma

5929663.45

5468644.69

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

923

520117110530

szczegółowa pozioma

5929585.31

5468735.14

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

924

520215110000

szczegółowa pozioma

5934508.63

5457776.31

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

925

520215110020

szczegółowa pozioma

5934504.05

5459261.73

5

13.43

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

926

520215110030

szczegółowa pozioma

5934450.41

5458503.14

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

927

520215110040

szczegółowa pozioma

5934009.34

5458480.74

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

928

520215110050

szczegółowa pozioma

5933958.33

5457215.45

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

929

520215110060

szczegółowa pozioma

5933809.22

5459117.31

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

930

520215110070

szczegółowa pozioma

5933687.28

5457970.24

5

15.40

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

931

520215110080

szczegółowa pozioma

5933530.80

5458699.87

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

932

520215110090

szczegółowa pozioma

5933412.63

5456952.54

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

933

520215110100

szczegółowa pozioma

5933197.14

5455429.18

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

934

520215110120

szczegółowa pozioma

5933211.76

5456281.04

5

 

 

Podziemny

Dobry

 

935

520215110130

szczegółowa pozioma

5933265.39

5459152.16

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

936

520215110150

szczegółowa pozioma

5933026.38

5457931.76

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

937

520215110160

szczegółowa pozioma

5932814.19

5455721.07

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

938

520215110170

szczegółowa pozioma

5932665.73

5456635.71

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

939

520215110180

szczegółowa pozioma

5932723.17

5459102.80

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

940

520215110200

szczegółowa pozioma

5932522.27

5456007.73

5

13.87

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

941

520215110210

szczegółowa pozioma

5932415.51

5455263.67

5

25.04

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

942

520215110220

szczegółowa pozioma

5932295.17

5458408.71

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

943

520215110230

szczegółowa pozioma

5932016.06

5456301.83

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

944

520215110240

szczegółowa pozioma

5932022.87

5457631.51

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

945

520215110250

szczegółowa pozioma

5931961.58

5455478.75

5

22.06

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

946

520215110260

szczegółowa pozioma

5932050.17

5459909.47

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

947

520215110270

szczegółowa pozioma

5931872.09

5456887.42

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

948

520215110280

szczegółowa pozioma

5931662.54

5458873.77

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

949

520215110290

szczegółowa pozioma

5931577.44

5457997.64

5

13.82

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

950

520215110310

szczegółowa pozioma

5931494.95

5456298.52

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

951

520215110320

szczegółowa pozioma

5931425.62

5455720.85

5

26.10

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

952

520215110330

szczegółowa pozioma

5931176.36

5455362.26

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

953

520215110340

szczegółowa pozioma

5930659.88

5459804.16

5

27.76

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

954

520215110350

szczegółowa pozioma

5930522.38

5455519.85

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

955

520215110360

szczegółowa pozioma

5930519.12

5458585.60

5

14.04

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

956

520215110370

szczegółowa pozioma

5930308.53

5455913.00

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

957

520215110390

szczegółowa pozioma

5934091.58

5454960.72

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

958

520215110400

szczegółowa pozioma

5934628.71

5455248.29

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

959

520215110410

szczegółowa pozioma

5933767.63

5455890.06

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

960

520215110420

szczegółowa pozioma

5933576.66

5459965.44

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

961

520215110440

szczegółowa pozioma

5934633.86

5455835.19

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

962

520215110450

szczegółowa pozioma

5933296.05

5459883.40

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

963

520215110460

szczegółowa pozioma

5934541.06

5456550.05

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

964

520215110470

szczegółowa pozioma

5934247.64

5459700.22

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

965

520215110480

szczegółowa pozioma

5934061.55

5459966.87

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

966

520215110500

szczegółowa pozioma

5934144.44

5456537.20

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

967

520215110510

szczegółowa pozioma

5930182.88

5456149.22

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

968

520215110520

szczegółowa pozioma

5932576.01

5459981.30

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

969

520215110530

szczegółowa pozioma

5932654.33

5454978.86

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

970

520215110540

szczegółowa pozioma

5930551.06

5457021.78

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

971

520215110560

szczegółowa pozioma

5932392.02

5458588.96

5

 

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

972

520215110570

szczegółowa pozioma

5930094.84

5459504.89

5

 

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

973

520215110571

szczegółowa pozioma

5930078.84

5459492.03

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

974

520215110572

szczegółowa pozioma

5930088.83

5459488.85

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

975

520215110580

szczegółowa pozioma

5930134.11

5459225.93

5

 

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

976

520215110581

szczegółowa pozioma

5930136.32

5459242.28

5

 

0.01

Znak specjalny

Dobry

 

977

520215110582

szczegółowa pozioma

5930121.07

5459223.06

5

 

0.01

Znak specjalny

Dobry

 

978

520215110590

szczegółowa pozioma

5931528.32

5456847.55

5

 

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

979

520215110600

szczegółowa pozioma

5931746.26

5456803.06

5

 

0.02

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

980

520215110610

szczegółowa pozioma

5933912.99

5455946.02

5

 

0.02

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

981

520215110620

szczegółowa pozioma

5931972.99

5458598.58

5

 

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

982

520215110630

szczegółowa pozioma

5931967.66

5458302.84

5

 

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

983

520215110640

szczegółowa pozioma

5932089.42

5457527.48

5

 

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

984

520215110641

szczegółowa pozioma

5932111.59

5457532.49

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

985

520215110642

szczegółowa pozioma

5932094.65

5457515.45

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

986

520215110643

szczegółowa pozioma

5932085.80

5457521.87

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

987

520215110650

szczegółowa pozioma

5932577.37

5457829.30

5

 

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

988

520215110660

szczegółowa pozioma

5934417.22

5456124.62

5

14.65

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

989

520215110670

szczegółowa pozioma

5934214.81

5456094.28

5

15.04

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

990

520215110671

szczegółowa pozioma

5934214.10

5456100.23

5

15.28

 

Naziemny

Dobry

 

991

520215110700

szczegółowa pozioma

5933708.87

5457780.46

5

14.44

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

992

520215110710

szczegółowa pozioma

5933508.80

5458417.72

5

14.27

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

993

520215110711

szczegółowa pozioma

5933513.36

5458424.31

5

14.50

 

Naziemny

Dobry

 

994

520215110720

szczegółowa pozioma

5933652.61

5458605.04

5

15.23

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

995

520215110730

szczegółowa pozioma

5933681.27

5458989.17

5

15.60

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

996

520215110740

szczegółowa pozioma

5933173.98

5455810.58

5

15.48

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

997

520215110750

szczegółowa pozioma

5933031.47

5455765.12

5

15.33

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

998

520215110760

szczegółowa pozioma

5933047.23

5456411.63

5

14.89

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

999

520215110770

szczegółowa pozioma

5932874.25

5456533.46

5

14.62

0.01

Naziemny

Dobry

 

1000

520215110771

szczegółowa pozioma

5932885.23

5456524.12

5

14.81

 

Naziemny

Dobry

 

1001

520215110772

szczegółowa pozioma

5932859.21

5456539.91

5

14.83

 

Naziemny

Dobry

 

1002

520215110780

szczegółowa pozioma

5932636.09

5457677.71

5

14.25

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1003

520215110790

szczegółowa pozioma

5931822.74

5456539.67

5

14.83

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1004

520215110800

szczegółowa pozioma

5932801.61

5457841.86

5

14.75

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1005

520215110801

szczegółowa pozioma

5932767.55

5457838.58

5

14.50

 

Naziemny

Dobry

 

1006

520215110810

szczegółowa pozioma

5932446.07

5459996.44

5

14.96

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1007

520215110820

szczegółowa pozioma

5931899.57

5456342.47

5

15.44

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1008

520215110830

szczegółowa pozioma

5931378.21

5456876.61

5

18.08

0.01

Naziemny

Dobry

 

1009

520215110840

szczegółowa pozioma

5931168.17

5456912.35

5

22.80

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1010

520215110850

szczegółowa pozioma

5930956.36

5456960.08

5

18.83

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1011

520215110860

szczegółowa pozioma

5930825.83

5456949.38

5

18.36

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1012

520215110870

szczegółowa pozioma

5930340.33

5457078.33

5

22.84

0.01

Naziemny

Dobry

 

1013

520215110871

szczegółowa pozioma

5930322.73

5457086.69

5

23.02

 

Naziemny

Dobry

 

1014

520215510000

1 - tak

5933129.24

5457997.57

5

16.84

0.01

Naziemny

Dobry

 

1015

520215510001

1 - tak

5933157.75

5458013.53

5

15.80

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1016

520216110000

szczegółowa pozioma

5930689.63

5463506.20

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1017

520216110010

szczegółowa pozioma

5930488.43

5463478.23

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1018

520216110030

szczegółowa pozioma

5931600.38

5463487.17

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1019

520216110040

szczegółowa pozioma

5931092.16

5465202.45

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1020

520216110050

szczegółowa pozioma

5932063.27

5461134.40

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1021

520216110060

szczegółowa pozioma

5931846.99

5462413.13

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1022

520216110080

szczegółowa pozioma

5931251.11

5461540.47

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1023

520216110130

szczegółowa pozioma

5930595.69

5461446.33

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1024

520216110140

szczegółowa pozioma

5930076.30

5465391.34

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1025

520216110150

szczegółowa pozioma

5934933.98

5467673.27

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1026

520216110160

szczegółowa pozioma

5934913.31

5467206.98

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1027

520216110170

szczegółowa pozioma

5934787.68

5467518.25

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1028

520216110190

szczegółowa pozioma

5934672.58

5467371.82

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1029

520216110210

szczegółowa pozioma

5934084.32

5467030.35

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1030

520216110230

szczegółowa pozioma

5933664.28

5466904.57

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1031

520216110240

szczegółowa pozioma

5934927.00

5464608.55

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1032

520216110250

szczegółowa pozioma

5934841.65

5464607.84

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1033

520216110290

szczegółowa pozioma

5934407.67

5464818.25

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1034

520216110300

szczegółowa pozioma

5934355.97

5464973.94

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1035

520216110310

szczegółowa pozioma

5934350.70

5465126.58

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1036

520216110320

szczegółowa pozioma

5934451.27

5465310.37

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1037

520216110330

szczegółowa pozioma

5934506.20

5465461.36

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1038

520216110340

szczegółowa pozioma

5934518.83

5465660.36

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1039

520216110380

szczegółowa pozioma

5934852.74

5466475.80

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1040

520216110390

szczegółowa pozioma

5934747.52

5466097.83

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1041

520216110400

szczegółowa pozioma

5934659.88

5465950.83

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1042

520216110420

szczegółowa pozioma

5934543.73

5464627.60

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1043

520216110430

szczegółowa pozioma

5934408.94

5464597.77

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1044

520216110460

szczegółowa pozioma

5934042.36

5464295.84

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1045

520216110470

szczegółowa pozioma

5933807.91

5464077.27

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1046

520216110480

szczegółowa pozioma

5933727.23

5464105.54

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1047

520216110490

szczegółowa pozioma

5933688.48

5464295.58

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1048

520216110510

szczegółowa pozioma

5933622.69

5464550.98

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1049

520216110520

szczegółowa pozioma

5934332.37

5465449.27

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1050

520216110560

szczegółowa pozioma

5933907.07

5465226.19

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1051

520216110570

szczegółowa pozioma

5933798.95

5465301.32

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1052

520216110580

szczegółowa pozioma

5933649.72

5465404.64

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1053

520216110590

szczegółowa pozioma

5933535.23

5465484.06

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1054

520216110600

szczegółowa pozioma

5933343.93

5465616.14

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1055

520216110610

szczegółowa pozioma

5933242.25

5465718.78

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1056

520216110620

szczegółowa pozioma

5933158.52

5465733.95

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1057

520216110630

szczegółowa pozioma

5933025.80

5465808.03

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1058

520216110670

szczegółowa pozioma

5932366.36

5464825.47

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1059

520216110680

szczegółowa pozioma

5932181.57

5462887.89

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1060

520216110690

szczegółowa pozioma

5932251.66

5462752.79

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1061

520216110750

szczegółowa pozioma

5930338.43

5463459.10

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1062

520216110760

szczegółowa pozioma

5930180.55

5463556.66

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1063

520216110770

szczegółowa pozioma

5930003.20

5463688.43

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1064

520216110810

szczegółowa pozioma

5932018.87

5463191.08

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1065

520216110820

szczegółowa pozioma

5931997.19

5463274.71

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1066

520216110830

szczegółowa pozioma

5932011.96

5463444.76

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1067

520216110840

szczegółowa pozioma

5932003.82

5463529.97

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1068

520216110850

szczegółowa pozioma

5931990.86

5463669.54

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1069

520216110860

szczegółowa pozioma

5931893.28

5463702.43

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1070

520216110870

szczegółowa pozioma

5931858.42

5463623.69

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1071

520216110880

szczegółowa pozioma

5931762.77

5463547.96

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1072

520216110890

szczegółowa pozioma

5931674.23

5463509.12

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1073

520216110900

szczegółowa pozioma

5932007.49

5463887.02

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1074

520216110910

szczegółowa pozioma

5932036.11

5464004.47

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1075

520216110920

szczegółowa pozioma

5932074.04

5464140.22

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1076

520216110930

szczegółowa pozioma

5932044.48

5464492.10

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1077

520216111000

szczegółowa pozioma

5930399.39

5465509.99

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1078

520216111010

szczegółowa pozioma

5930477.09

5465662.90

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1079

520216111030

szczegółowa pozioma

5930376.79

5465893.30

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1080

520216111040

szczegółowa pozioma

5930359.56

5465998.20

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1081

520216111050

szczegółowa pozioma

5930312.88

5466044.57

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1082

520216111070

szczegółowa pozioma

5930066.68

5465565.04

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1083

520216111080

szczegółowa pozioma

5930163.55

5465661.37

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1084

520216111110

szczegółowa pozioma

5930102.99

5466171.29

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1085

520216111150

szczegółowa pozioma

5933950.53

5464675.01

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1086

520216111160

szczegółowa pozioma

5933698.55

5464704.65

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1087

520216111170

szczegółowa pozioma

5934240.24

5467066.89

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1088

520216111180

szczegółowa pozioma

5931385.48

5463085.13

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1089

520216111190

szczegółowa pozioma

5931390.74

5463404.21

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1090

520216111200

szczegółowa pozioma

5931179.37

5463761.22

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1091

520216111210

szczegółowa pozioma

5930939.57

5463700.88

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1092

520216111300

szczegółowa pozioma

5930910.46

5460563.58

5

15.80

0.00

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1093

520216111304

szczegółowa pozioma

5930894.91

5460556.97

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

1094

520216111305

szczegółowa pozioma

5930910.45

5460571.45

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

1095

520216111306

szczegółowa pozioma

5930926.72

5460576.33

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

1096

520216111310

szczegółowa pozioma

5930501.53

5460331.55

5

 

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1097

520216111312

szczegółowa pozioma

5930507.85

5460314.35

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

1098

520216111314

szczegółowa pozioma

5930480.30

5460312.59

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

1099

520216111315

szczegółowa pozioma

5930519.80

5460335.69

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

1100

520216111320

szczegółowa pozioma

5931583.67

5462227.51

5

 

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1101

520216111321

szczegółowa pozioma

5931577.61

5462239.44

5

 

0.01

Znak specjalny

Dobry

 

1102

520216111322

szczegółowa pozioma

5931572.14

5462213.90

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

1103

520216111323

szczegółowa pozioma

5931603.90

5462233.38

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

1104

520216111330

szczegółowa pozioma

5931406.99

5462028.31

5

 

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1105

520216111331

szczegółowa pozioma

5931413.10

5462042.80

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

1106

520216111332

szczegółowa pozioma

5931412.02

5462022.32

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

1107

520216111333

szczegółowa pozioma

5931405.00

5462012.80

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

1108

520216111340

szczegółowa pozioma

5931985.93

5462512.00

5

 

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1109

520216111341

szczegółowa pozioma

5931970.78

5462502.15

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

1110

520216111342

szczegółowa pozioma

5932014.01

5462537.99

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

1111

520216111343

szczegółowa pozioma

5931989.53

5462521.52

5

 

0.01

Na budowli

Dobry

 

1112

520216111350

szczegółowa pozioma

5930950.56

5467862.34

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

1113

520216111351

szczegółowa pozioma

5930975.32

5467843.03

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

1114

520216111352

szczegółowa pozioma

5930947.15

5467844.97

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

1115

520216111353

szczegółowa pozioma

5930917.71

5467837.53

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

1116

520216111360

szczegółowa pozioma

5930852.94

5467757.22

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

1117

520216111361

szczegółowa pozioma

5930840.34

5467723.90

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

1118

520216111362

szczegółowa pozioma

5930859.22

5467755.00

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

1119

520216111363

szczegółowa pozioma

5930871.46

5467786.34

5

 

0.02

Na budowli

Dobry

 

1120

520216111370

szczegółowa pozioma

5931651.65

5460522.94

5

14.95

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1121

520216111380

szczegółowa pozioma

5931479.38

5460701.66

5

 

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1122

520216111390

szczegółowa pozioma

5933190.12

5466300.64

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1123

520216111400

szczegółowa pozioma

5934965.19

5465076.47

5

14.08

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1124

520216111410

szczegółowa pozioma

5934750.96

5465038.28

5

14.04

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1125

520216111420

szczegółowa pozioma

5934219.54

5464458.31

5

18.10

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1126

520216111421

szczegółowa pozioma

5934224.72

5464454.04

5

18.07

 

Naziemny

Dobry

 

1127

520216111422

szczegółowa pozioma

5934231.40

5464460.69

5

17.93

 

Naziemny

Dobry

 

1128

520216111430

szczegółowa pozioma

5934193.54

5464637.96

5

18.50

0.01

Naziemny

Dobry

 

1129

520216111431

szczegółowa pozioma

5934223.01

5464633.47

5

18.43

 

Naziemny

Dobry

 

1130

520216111432

szczegółowa pozioma

5934186.07

5464642.38

5

18.52

 

Naziemny

Dobry

 

1131

520216111433

szczegółowa pozioma

5934200.96

5464648.66

5

19.03

 

Naziemny

Dobry

 

1132

520216111440

szczegółowa pozioma

5932357.31

5462118.77

5

14.74

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1133

520216111441

szczegółowa pozioma

5932351.47

5462118.31

5

14.45

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1134

520216111450

szczegółowa pozioma

5932237.66

5462258.54

5

14.00

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1135

520216111460

szczegółowa pozioma

5932542.99

5464818.15

5

23.80

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1136

520216111461

szczegółowa pozioma

5932589.31

5464813.50

5

23.19

 

Naziemny

Dobry

 

1137

520216111462

szczegółowa pozioma

5932588.47

5464818.78

5

22.29

 

Naziemny

Dobry

 

1138

520216111470

szczegółowa pozioma

5932215.52

5460035.53

5

14.95

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1139

520216111480

szczegółowa pozioma

5932031.07

5460058.67

5

15.08

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1140

520216111490

szczegółowa pozioma

5931899.01

5460226.17

5

15.11

0.01

Naziemny

Dobry

 

1141

520216111500

szczegółowa pozioma

5931760.92

5460392.12

5

15.45

0.01

Naziemny

Dobry

 

1142

520216111510

szczegółowa pozioma

5932177.06

5462354.20

5

14.17

0.01

Naziemny

Dobry

 

1143

520216111520

szczegółowa pozioma

5931704.50

5462306.59

5

14.24

0.01

Naziemny

Dobry

 

1144

520216111530

szczegółowa pozioma

5931733.32

5462577.57

5

15.11

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1145

520216111531

szczegółowa pozioma

5931746.22

5462550.03

5

14.35

 

Naziemny

Dobry

 

1146

520216111532

szczegółowa pozioma

5931738.24

5462548.79

5

14.56

 

Naziemny

Dobry

 

1147

520216111540

szczegółowa pozioma

5931527.50

5462016.80

5

13.89

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1148

520216111550

szczegółowa pozioma

5931462.63

5462156.96

5

14.59

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1149

520216111560

szczegółowa pozioma

5931029.19

5460189.66

5

15.98

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1150

520216111561

szczegółowa pozioma

5931022.55

5460165.58

5

16.73

 

Naziemny

Dobry

 

1151

520216111562

szczegółowa pozioma

5931028.05

5460166.71

5

15.83

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1152

520216111570

szczegółowa pozioma

5931000.15

5460374.15

5

17.09

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1153

520216111580

szczegółowa pozioma

5930717.52

5460458.70

5

18.77

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1154

520216111590

szczegółowa pozioma

5931281.08

5460878.27

5

15.11

0.01

Naziemny

Dobry

 

1155

520216111591

szczegółowa pozioma

5931304.77

5460877.58

5

15.14

 

Naziemny

Dobry

 

1156

520216111592

szczegółowa pozioma

5931261.44

5460868.42

5

15.03

 

Naziemny

Dobry

 

1157

520216111600

szczegółowa pozioma

5931110.68

5460814.17

5

15.44

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1158

520216111610

szczegółowa pozioma

5931089.00

5461034.34

5

14.30

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1159

520216111611

szczegółowa pozioma

5931085.98

5461017.12

5

14.72

 

Naziemny

Dobry

 

1160

520216111612

szczegółowa pozioma

5931080.30

5461054.29

5

14.81

 

Naziemny

Dobry

 

1161

520216111620

szczegółowa pozioma

5930253.65

5465355.62

5

33.00

0.02

Naziemny

Dobry

 

1162

520216111621

szczegółowa pozioma

5930263.09

5465352.27

5

33.03

 

Naziemny

Dobry

 

1163

520216111622

szczegółowa pozioma

5930263.53

5465355.47

5

32.84

 

Naziemny

Dobry

 

1164

520216111630

szczegółowa pozioma

5930784.88

5466573.44

5

52.45

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1165

520216111640

szczegółowa pozioma

5930875.70

5466713.28

5

52.74

0.01

Naziemny

Dobry

 

1166

520216111641

szczegółowa pozioma

5930876.80

5466747.82

5

53.89

 

Naziemny

Dobry

 

1167

520216111642

szczegółowa pozioma

5930871.20

5466705.32

5

52.78

 

Naziemny

Dobry

 

1168

520217110030

szczegółowa pozioma

5930966.31

5470597.18

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1169

520217110040

szczegółowa pozioma

5931014.75

5470762.30

5

 

 

Element budowli

Dobry

 

1170

520217110050

szczegółowa pozioma

5934224.45

5475760.95

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1171

520217110120

szczegółowa pozioma

5934826.17

5473298.44

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1172

520217110220

szczegółowa pozioma

5930917.63

5471734.86

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1173

520217110250

szczegółowa pozioma

5930154.22

5471911.62

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1174

520217110270

szczegółowa pozioma

5934072.42

5472345.44

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1175

520217110290

szczegółowa pozioma

5933567.50

5470262.04

5

21.30

0.03

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1176

520217110291

szczegółowa pozioma

5933559.94

5470253.36

5

 

 

Na budowli

Uszkodzony

 

1177

520217110300

szczegółowa pozioma

5933468.29

5470211.11

5

 

0.04

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1178

520217110310

szczegółowa pozioma

5933383.40

5470135.00

5

24.58

0.01

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1179

520217110320

szczegółowa pozioma

5933816.63

5469865.15

5

 

0.03

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1180

520217110330

szczegółowa pozioma

5933737.34

5469746.41

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1181

520217110340

szczegółowa pozioma

5933651.48

5469627.67

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1182

520217110350

szczegółowa pozioma

5933526.42

5469537.76

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1183

520217110370

szczegółowa pozioma

5933363.74

5469410.39

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1184

520217110380

szczegółowa pozioma

5933280.77

5469302.81

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1185

520217110390

szczegółowa pozioma

5933210.12

5469197.39

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1186

520217110400

szczegółowa pozioma

5933089.55

5469177.38

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1187

520217110420

szczegółowa pozioma

5932889.25

5469005.29

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1188

520217110430

szczegółowa pozioma

5932811.11

5468877.94

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1189

520217110440

szczegółowa pozioma

5932759.21

5468975.59

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1190

520217110450

szczegółowa pozioma

5932771.54

5469118.83

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1191

520217110451

szczegółowa pozioma

5932767.81

5469040.84

5

 

 

Na budowli

Dobry

 

1192

520217110460

szczegółowa pozioma

5932759.05

5469224.02

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1193

520217110461

szczegółowa pozioma

5932785.31

5469202.27

5

 

 

Na budowli

Dobry

 

1194

520217110470

szczegółowa pozioma

5932702.27

5469293.41

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1195

520217110500

szczegółowa pozioma

5932577.02

5469685.68

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1196

520217110520

szczegółowa pozioma

5932589.19

5469899.00

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1197

520217110530

szczegółowa pozioma

5933270.79

5469563.17

5

28.89

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1198

520217110550

szczegółowa pozioma

5933322.69

5469792.69

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1199

520217110560

szczegółowa pozioma

5933342.78

5469886.34

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1200

520217110570

szczegółowa pozioma

5933335.68

5470054.35

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1201

520217110580

szczegółowa pozioma

5933345.08

5470104.18

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1202

520217110590

szczegółowa pozioma

5933272.02

5470225.48

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1203

520217110600

szczegółowa pozioma

5933153.30

5470184.49

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1204

520217110610

szczegółowa pozioma

5933030.02

5470149.10

5

31.26

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1205

520217110620

szczegółowa pozioma

5932845.52

5470138.39

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1206

520217110630

szczegółowa pozioma

5932772.65

5470104.50

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1207

520217110640

szczegółowa pozioma

5933191.81

5470387.68

5

31.16

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1208

520217110660

szczegółowa pozioma

5932985.79

5470410.98

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1209

520217110670

szczegółowa pozioma

5932924.98

5470378.33

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1210

520217110680

szczegółowa pozioma

5932810.61

5470368.35

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1211

520217110690

szczegółowa pozioma

5932759.34

5470330.68

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1212

520217110700

szczegółowa pozioma

5932715.27

5470212.78

5

 

 

Naziemny z częścią podziemną

Dobry

 

1213

520217110710

szczegółowa pozioma

5932656.14

5470053.12

5

 

 

<