System Informacji Przestrzennej GEO-INFO Mapa (nr 02013, wyd. 20.2.2.0)
Data sporządzenia: 2020-06-29 08:24:40
Układ współrzędnych: 2000_15
Baza danych: GI_Police - (nr 10130002)

Wykaz współrzędnych punktów osnowy wielofunkcyjnej z obszaru powiatu polickiego (PL-ETRF2000)
Lp. Numer X Y H Osnowa wielofunkcyjna Typ wyznaczenia współrzędnych Stan stabilizacji znaku Typ stabilizacji Typ zabudowy Typ punktu Typ wyznaczenia wysokości Błąd położenia punktu Posiada poboczniki Poziom odniesienia
1 519916510000 5919402.43 5463425.61 36.951 1 - tak z dokładnego pomiaru metodą GNSS znak istniejący znak gruntowy jednopoziomowy (rura, szyna, słup itp.) brak urządzeń zabezpieczających centr pomiar metodą niwelacji precyzyjnej 0.01 0 - nie państwowy poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH
2 519916510010 5918953.75 5464556.64 31.422 1 - tak z dokładnego pomiaru metodą GNSS znak istniejący znak gruntowy jednopoziomowy (rura, szyna, słup itp.) brak urządzeń zabezpieczających centr pomiar metodą niwelacji precyzyjnej 0.01 0 - nie państwowy poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH
3 519916510020 5917378.23 5461664.59 65.664 1 - tak z dokładnego pomiaru metodą GNSS znak istniejący znak gruntowy jednopoziomowy (rura, szyna, słup itp.) brak urządzeń zabezpieczających centr pomiar metodą niwelacji precyzyjnej 0.01 0 - nie państwowy poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH
4 520015510000 5923244.63 5459810.99 31.961 1 - tak z dokładnego pomiaru metodą GNSS znak istniejący znak gruntowy jednopoziomowy (rura, szyna, słup itp.) brak urządzeń zabezpieczających centr pomiar metodą niwelacji precyzyjnej 0.01 0 - nie państwowy poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH
5 520016510000 5922941.93 5463375.33 37.695 1 - tak z dokładnego pomiaru metodą GNSS znak istniejący znak gruntowy jednopoziomowy (rura, szyna, słup itp.) brak urządzeń zabezpieczających centr pomiar metodą niwelacji precyzyjnej 0.01 1 - tak państwowy poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH
6 520016510001 5922995.69 5463389.24 38.800 1 - tak z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak istniejący znak w litym podłożu (skała, posadzka itp.) brak urządzeń zabezpieczających ekscentr pomiar metodą niwelacji satelitarnej GNSS   0 - nie państwowy poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH
7 520016510002 5922945.19 5463368.37 37.510 1 - tak z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak istniejący znak w litym podłożu (skała, posadzka itp.) brak urządzeń zabezpieczających ekscentr pomiar metodą niwelacji satelitarnej GNSS   0 - nie państwowy poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH
8 520016510010 5922213.31 5465281.26 22.913 1 - tak z dokładnego pomiaru metodą GNSS znak istniejący znak gruntowy jednopoziomowy (rura, szyna, słup itp.) brak urządzeń zabezpieczających centr pomiar metodą niwelacji precyzyjnej 0.01 1 - tak państwowy poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH
9 520016510011 5922202.18 5465269.97 23.130 1 - tak z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak istniejący znak w litym podłożu (skała, posadzka itp.) brak urządzeń zabezpieczających ekscentr pomiar metodą niwelacji satelitarnej GNSS   0 - nie państwowy poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH
10 520016510012 5922226.43 5465275.75 23.010 1 - tak z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak istniejący znak w litym podłożu (skała, posadzka itp.) brak urządzeń zabezpieczających ekscentr pomiar metodą niwelacji satelitarnej GNSS   0 - nie państwowy poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH
11 520016510020 5921626.32 5464328.64 26.570 1 - tak z dokładnego pomiaru metodą GNSS znak istniejący znak gruntowy jednopoziomowy (rura, szyna, słup itp.) brak urządzeń zabezpieczających centr pomiar metodą niwelacji precyzyjnej 0.01 0 - nie państwowy poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH
12 520016510030 5921112.59 5463027.74 47.082 1 - tak z dokładnego pomiaru metodą GNSS znak istniejący znak gruntowy jednopoziomowy (rura, szyna, słup itp.) brak urządzeń zabezpieczających centr pomiar metodą niwelacji precyzyjnej 0.01 0 - nie państwowy poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH
13 520016510040 5920376.49 5463084.47 39.764 1 - tak z dokładnego pomiaru metodą GNSS znak istniejący znak gruntowy jednopoziomowy (rura, szyna, słup itp.) brak urządzeń zabezpieczających centr pomiar metodą niwelacji precyzyjnej 0.01 0 - nie państwowy poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH
14 520016510050 5920380.00 5463970.06 27.640 1 - tak z dokładnego pomiaru metodą GNSS znak istniejący znak gruntowy jednopoziomowy (rura, szyna, słup itp.) brak urządzeń zabezpieczających centr pomiar metodą niwelacji precyzyjnej 0.01 0 - nie państwowy poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH
15 520115510000 5926633.15 5459409.00 28.159 1 - tak z dokładnego pomiaru metodą GNSS znak istniejący znak gruntowy jednopoziomowy (rura, szyna, słup itp.) brak urządzeń zabezpieczających centr pomiar metodą niwelacji precyzyjnej 0.01 0 - nie państwowy poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH
16 520116510000 5925461.80 5461310.22 21.469 1 - tak z dokładnego pomiaru metodą GNSS znak istniejący znak gruntowy jednopoziomowy (rura, szyna, słup itp.) brak urządzeń zabezpieczających centr pomiar metodą niwelacji precyzyjnej 0.01 0 - nie państwowy poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH
17 520215510000 5933129.24 5457997.57 16.836 1 - tak z dokładnego pomiaru metodą GNSS znak istniejący znak gruntowy jednopoziomowy (rura, szyna, słup itp.) brak urządzeń zabezpieczających centr pomiar metodą niwelacji precyzyjnej 0.01 1 - tak państwowy poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH
18 520215510001 5933157.75 5458013.53 15.800 1 - tak z dokładnego pomiaru metodami klasycznymi znak istniejący znak gruntowy dwupoziomowy (naziemny i podziemny itp.) brak urządzeń zabezpieczających ekscentr pomiar metodą niwelacji satelitarnej GNSS   0 - nie państwowy poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH
19 520217510000 5934331.82 5471174.67 9.921 1 - tak z dokładnego pomiaru metodą GNSS znak istniejący znak gruntowy jednopoziomowy (rura, szyna, słup itp.) brak urządzeń zabezpieczających centr pomiar metodą niwelacji precyzyjnej 0.01 0 - nie państwowy poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH
20 520317510000 5936546.75 5469859.43 9.703 1 - tak z dokładnego pomiaru metodą GNSS znak istniejący znak gruntowy jednopoziomowy (rura, szyna, słup itp.) brak urządzeń zabezpieczających centr pomiar metodą niwelacji precyzyjnej 0.01 0 - nie państwowy poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH
21 520417510000 5941866.08 5468126.40 6.837 1 - tak z dokładnego pomiaru metodą GNSS znak istniejący znak gruntowy jednopoziomowy (rura, szyna, słup itp.) brak urządzeń zabezpieczających centr pomiar metodą niwelacji precyzyjnej 0.01 0 - nie państwowy poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH