header DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI GI PORTAL

naczelnik wydziału:
91 42-47-997;
lukasiuk@policki.pl

aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej, inwentaryzacje budynków, inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego:
91 42-47-984;
eblicharska@policki.pl

aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej, inwentaryzacje budynków, inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego:
91 42-47-984;
sczapska@policki.pl

aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej, inwentaryzacje budynków, inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego:
91 42-47-984;
rkubien@policki.pl

aktualizacja ewidencyjnej mapy numerycznej, podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic:
91 42-47-984;
esaczuk@policki.pl

aktualizacja części opisowej ewidencji gruntów i budynków:
91 42-47-992;
ajagodzinska@policki.pl

aktualizacja części opisowej ewidencji gruntów i budynków:
91 42-47-992;
mkaminska@policki.pl

aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów i wyrysów:
91 42-47-993;
klewandowska@policki.pl

aktualizacja części opisowej ewidencji gruntów i budynków:
91 42-47-992;
azaborniak@policki.pl

kasa:
91 42-47-980;
kasa@policki.pl, mmazul@policki.pl

kancelaria:
91 43-28-100;
kancelaria@policki.pl

fax: 91 31-78-900weryfikacja operatów:
91 42-47-982;
mdudek@policki.pl

weryfikacja operatów:
91 42-47-966;
rjelenski@policki.pl

weryfikacja operatów:
91 42-47-987;
wzamkiewicz@policki.pl

wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów:
91 42-47-986

mapy zasadnicze, archiwum:
91 42-47-981;
mkroczynska@policki.pl, mapa_zasadnicza@policki.pl

skanowanie mapy zasadniczej:
91 42-47-981;
skaner@policki.pl

opracowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych:
91 42-47-981;
kchmielowiec@policki.pl, kerg@policki.pl

opracowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych:
91 42-47-981;
eperkis@policki.pl, kerg@policki.pl

fax: 91 31-78-900Informacja o etapie uzgodnienia wniosku dostępna w zakładce "Wnioski NK"