header DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI GI PORTAL
Raport dowolny Narady koordynacyjne (d. ZUDP)
GEO-INFO Ośrodek DATA: 2024-05-27

L.p. Id wniosku Etap Uwagi
1 GK.6630.264.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej Brak: pełnomocnictwo + opłata skarbowa
2 GK.6630.263.2024 W2 - Wniosek niekompletny Nieaktualna mapa do celów projektowych - brak proj: GK.6630.210.2024, GK.6630.260.2024 - skoordynować, GK.6630.612.2022 - błąd w opisie
3 GK.6630.262.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
4 GK.6630.261.2024 W1.1 - Przygotowano DOO (oczekiwanie na zapłatę) Brak: opłata za uzgodnienie
Brak: projekt w pliku .dxf
5 GK.6630.260.2024 W2 - Wniosek niekompletny Nieaktualna mapa do celów projektowych - brak proj: GK.6630.23.2020 - anulowany, GK.6630.55.2020 - zrealizowany, GK.6630.612.2022, GK.6630.190.2023 - zrealizowany, GK.6630.340.2023 - zrealizowany, GK.6630.198.2024, GK.6630.210.2024, GK.6630.263.2024 - skordynować
Brak: opłata za uzgodnienie
Brak: projekt w pliku .dxf
6 GK.6630.259.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
7 GK.6630.258.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
8 GK.6630.257.2024 W2 - Wniosek niekompletny Nieaktualna mapa do celów projektowych - brak proj: GK.6630.284.2023
Brak: podpis projektanta "za zgodność"
9 GK.6630.256.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej Brak: podpis projektanta "za zgodność"
10 GK.6630.255.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
11 GK.6630.254.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
12 GK.6630.253.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
13 GK.6630.252.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej
14 GK.6630.251.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej
15 GK.6630.250.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej
16 GK.6630.249.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej
17 GK.6630.248.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej
18 GK.6630.247.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej
19 GK.6630.246.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej
20 GK.6630.245.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej
21 GK.6630.244.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej
22 GK.6630.243.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej
23 GK.6630.242.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej Na dz. nr 21/2 została ustanowiona służebności przesyłu na rzecz ENEA
24 GK.6630.241.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej
25 GK.6630.240.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
26 GK.6630.239.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej
27 GK.6630.238.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej
28 GK.6630.237.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej
29 GK.6630.236.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej
30 GK.6630.235.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
31 GK.6630.234.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
32 GK.6630.233.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
33 GK.6630.229.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
34 GK.6630.226.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
35 GK.6630.222.2024 W1.6 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie dodatkowej Termin II narady: 29.05.2024 r.
Poldek: Brak zachowanej odległości od działki numer 731/1- działka pompowni ścieków -odległość wymagana 1,2-1,5 m.
36 GK.6630.209.2024 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
37 GK.6630.200.2024 W1.4 - Po naradzie koordynacyjnej ZWiK Kołbaskowo: Kolizja projektowanego przyłącza energetycznego na odc. E13 - E15 z istniejącą siecią wodociągową.
PSG: Brak zachowanych odległości minimalnych od istniejącego czynnego przyłacza gazowego dn 25 PE.
38 GK.6630.171.2024 W1.6 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie dodatkowej Termin II narady: 29.05.2024
ENEA: Proszę o informacje na jakiej podstawie wykonywane jest przyłącze energetyczne.
39 GK.6630.162.2024 W2 - Wniosek niekompletny Brak: opłata za uzgodnienie
Nieaktualna mapa do celów projektowych - podział działki nr 66/33
Brak: opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa
Brak: podpis projektanta "za zgodność"
Brak: projekt w pliku .dxf
40 GK.6630.147.2024 W3.1 - Wniosek uzgodniony - do odbioru
41 GK.6630.139.2024 W3.1 - Wniosek uzgodniony - do odbioru
42 GK.6630.111.2024 W1.4 - Po naradzie koordynacyjnej  
43 GK.6630.38.2024 W1.1 - Przygotowano DOO (oczekiwanie na zapłatę) Brak: opłata za uzgodnienie
Nieaktualna mapa do celów projektowych - brak proj: GK.6630.677.2022
Brak: projekt w pliku .dxf
44 GK.6630.37.2024 W3.1 - Wniosek uzgodniony - do odbioru
45 GK.6630.555.2023 W1.4 - Po naradzie koordynacyjnej Nie uzgodniono: Brak przyłącza wodociągowego oraz gazowego do działki nr 365/96.
Brak: opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa
Rozbieżność mapy do celów projektowych z mapą zasadniczą.
46 GK.6630.507.2023 W2 - Wniosek niekompletny Nieaktualna mapa do celów projektowych - brak proj:
GK.6630.446.2021 - zrealizowany
Brak: projekt w pliku .dxf
47 GK.6630.402.2023 W2 - Wniosek niekompletny Nieaktualna mapa do celów projektowych: podział dz. nr 34/1
Brak proj. GK.6630.445.2023