header DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI GI PORTAL
Raport dowolny Narady koordynacyjne (d. ZUDP)
GEO-INFO Ośrodek DATA: 2023-11-28

L.p. Id wniosku Etap Uwagi
1 GK.6630.586.2023 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
2 GK.6630.585.2023 W2 - Wniosek niekompletny Nieaktualna mapa do celów projektowych - brak proj:
GK.6630.303.2023
Brak: projekt w pliku .dxf
3 GK.6630.584.2023 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
4 GK.6630.583.2023 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
5 GK.6630.582.2023 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
6 GK.6630.581.2023 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
7 GK.6630.580.2023 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
8 GK.6630.579.2023 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej Brak: pełnomocnictwo
9 GK.6630.578.2023 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
10 GK.6630.577.2023 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
11 GK.6630.576.2023 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej Brak: podpis geodety pod oświadczeniem
12 GK.6630.575.2023 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
13 GK.6630.574.2023 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
14 GK.6630.573.2023 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej
15 GK.6630.572.2023 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej
16 GK.6630.571.2023 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej
17 GK.6630.570.2023 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej
18 GK.6630.569.2023 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej
19 GK.6630.568.2023 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej Brak: podpis geodety pod oświadczeniem
20 GK.6630.566.2023 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej  
21 GK.6630.563.2023 W1.4 - Po naradzie koordynacyjnej PSG: W pkt. E08 brak zachowanej odległości normatywnej, na odc. E09-E10 brak zachowanego kąta przejścia przy skrzyżowaniu z istniejącym gazociągiem.
22 GK.6630.561.2023 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej
23 GK.6630.559.2023 W2 - Wniosek niekompletny Nieaktualna mapa do celów projektowych - brak proj:
GK.6630.510.2023
GK.6630.172.2023
GK.6630.696.2022 - zrealizowany
GK.6630.673.2021 - zrealizowany
GK.6630.838.2021 - zrealizowany
24 GK.6630.558.2023 W1.4 - Po naradzie koordynacyjnej
25 GK.6630.555.2023 W1.4 - Po naradzie koordynacyjnej Nie uzgodniono: Brak przyłącza wodociągowego oraz gazowego do działki nr 365/96.
Brak: opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa
Brak: karta rejestracyjna mapy/oświadczenie geodety
Rozbieżność mapy do celów projektowych z mapą zasadniczą.
26 GK.6630.553.2023 W1.6 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie dodatkowej Termin II narady: 29.11.2023
PSG: Na odcinku G9-G10 brak zachowanych odległości minimalnych od istniejącej sieci energetycznej.
27 GK.6630.550.2023 W2 - Wniosek niekompletny Brak: opłata za uzgodnienie
Nieaktualna mapa do celów projektowych - brak proj: GK.6630.374.2023
Brak: projekt w pliku .dxf
28 GK.6630.543.2023 W1.6 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie dodatkowej Termin II narady: 29.11.2023
ENEA: Wyjaśnić trasę kabla.
29 GK.6630.539.2023 W1.4 - Po naradzie koordynacyjnej ENEA: Wyjaśnić lokalizację sk3.
30 GK.6630.531.2023 W1.3 - Gotowy do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej
31 GK.6630.530.2023 W1.4 - Po naradzie koordynacyjnej ENEA: Wyjaśnić lokalizację ZKP.
32 GK.6630.521.2023 W2 - Wniosek niekompletny Nieaktualna mapa do celów projektowych - brak proj:
GK.6630.41.2022 - zrealizowany
Brak: krzyż siatki kwadratów z opisem współrzędnych
33 GK.6630.507.2023 W2 - Wniosek niekompletny Nieaktualna mapa do celów projektowych - brak proj:
GK.6630.446.2021 - zrealizowany
Brak: projekt w pliku .dxf
34 GK.6630.501.2023 W3.1 - Wniosek uzgodniony - do odbioru Brak: podpis pod wnioskiem
35 GK.6630.456.2023 W2 - Wniosek niekompletny Nieaktualna mapa do celów projektowych - brak proj: GK.6630.371.2023
Brak: karta rejestracyjna mapy/oświadczenie geodety
36 GK.6630.430.2023 W1.4 - Po naradzie koordynacyjnej ENEA: Wyjaśnić lok. ZKP
37 GK.6630.413.2023 W1.4 - Po naradzie koordynacyjnej ENEA: Wyjaśnić trasę kabla i lok. ZKP.
38 GK.6630.402.2023 W2 - Wniosek niekompletny Nieaktualna mapa do celów projektowych: podział dz. nr 34/1
Skoordynować z proj. GK.6630.445.2023
39 GK.6630.281.2023 W1.4 - Po naradzie koordynacyjnej Brak: podpis geodety pod oświadczeniem
Brak: pełnomocnictwo - oryginał